rf_engag_fondation-1

DE PIERRE FABRE
FOUNDATION

De Pierre Fabre Foundation: de Groep brengt haar humanistische waarden in de praktijk om de meest kwetsbaren bij te staan.

De Groep bekleedt een voortrekkerspositie in het Franse industriële landschap door grotendeels te behoren tot de Pierre Fabre Foundation, die sinds 6 april 1999 erkend wordt om haar openbaar nut.

rf_engag-fondation-5bis

Ontdek de website van de Foundation

De stichting is opgericht om het verschil in beschikbaarheid van goede geneesmiddelen tussen het Noorden en het Zuiden aan te kaarten.

In 1995 was meneer Pierre Fabre zelf getuige van één van de ernstigste zaken rond namaakgeneesmiddelen, waarbij meer dan 3.000 doden vielen. Hij bevond zich in Niger net wanneer het land zwaar getroffen werd door een meningitisepidemie. Hij stelde vast dat de toegediende medicatie opvallend ondoeltreffend was en vroeg bij zijn vertrek om een staal. Het resultaat was beangstigend: het bevatte uitsluitend gedestilleerd water! Dit is het beginpunt van zijn engagement!

Meneer Pierre Fabre richtte vervolgens een stichting op om bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden of bevolkingsgroepen in crisissituaties toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg en geneesmiddelen... Waarbij natuurlijk ook fundamentele ethische en morele waarden in acht worden genomen.

In 2008 schonk hij de meerderheid van zijn aandelen van de Groep aan de Stichting, die bij zijn overlijden in 2013 ook als enige erfgenaam optrad. Het feit dat de Stichting 86% van het kapitaal van Pierre Fabre SA in handen heeft, waarborgt het voortbestaan van de Groep op de lange termijn, zonder dat haar onafhankelijkheid en waarden uit het oog worden verloren.

ONZE 5 PRIORITEITEN VOOR STEUNVERLENING

Sinds haar oprichting 20 jaar geleden is de Pierre Fabre Foundation enorm actief in de landen van het Zuiden. Momenteel lopen er 34 programma's in 19 verschillende landen, waarbij telkens 5 prioriteiten voor steunverlening centraal staan.

Foto: Studenten Farmacie aan de Faculteit vanHanoi, Vietnam / © Micka Perier

Foto: Studenten Farmacie aan de Faculteit vanHanoi, Vietnam / © Micka Perier

Opleiding van medicatieprofessionals

Voor de Pierre Fabre Foundation vormt opleiding een belangrijk onderdeel van de openbare gezondheidszorg. Het feit dat landen in het Zuiden kunnen beschikken over hun eigen medicatieprofessionals en gekwalificeerd personeel is van onschatbare waarde voor hun vooruitgang.

 

Toegang tot kwalitatieve zorgverlening

De ontwikkeling van de primaire gezondheidszorg verloopt erg ongelijkmatig in vele landen in het Zuiden. Het gaat echter wel om één van de fundamentele rechten van de mens!

De inspanningen van de Foundation doelen erop dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden of landen in humanitaire crisissituaties toegang hebben tot zorgverlening.

De strijd tegen sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte is de meest voorkomende genetische ziekte ter wereld. Er wordt echter nog steeds weinig over gesproken, hoewel elk jaar meer dan 300.000 kinderen ten zuiden van de Sahara hierdoor worden getroffen.

Sinds 2006 is de Stichting ter plekke aanwezig en focust ze zich op neonatale screening en toegang tot zorgverlening.

 

Dermatologie

Huidziekten zijn één van de belangrijkste redenen waarvoor mensen in het Zuiden langsgaan bij de dokter. Door een gebrek aan opleiding bij gezondheidswerkers worden deze ziektes echter maar al te vaak als onbelangrijk beschouwd. Als deze aandoeningen niet worden behandeld, kunnen ze tot ernstige complicaties leiden.

De Foundation promoot teledermatologie door gezondheidswerkers op te leiden en de technische middelen ter beschikking te stellen om complexe gevallen door een gespecialiseerde dermatoloog te laten onderzoeken.

Foto: Centrum voor de strijd tegen sikkelcelziekte© Pierre Fabre Foundation

Foto: Centrum voor de strijd tegen sikkelcelziekte© Pierre Fabre Foundation
Amakomaya, de webapplicatie die zwangere vrouwen steunt en begeleidt.

Amakomaya, de webapplicatie die zwangere vrouwen steunt en begeleidt.

E-gezondheidszorg

Aangezien 95% van de wereldbevolking over een mobiel netwerk beschikt, kan e-gezondheidszorg zeer nuttig blijken om de gezondheidszorg beter te verspreiden en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Zo kunnen bepaalde obstakels die de zorgverlening belemmeren, zoals economische, geografische of sociale factoren en een tekort aan medisch personeel, worden verholpen.

De Foundation gaat op zoek naar innovatieve initiatieven op dit gebied en biedt hen financiële steun.

 

BELANGRIJKE CIJFERS

Q134lopende programma's
Q219landen
rf_engag_fondation-4
rf_engag_fondation-1
Terug naar boven