rf_engag_ffl-1

ONS MERK ZET ZICH IN VOOR ETHISCHE BEVOORRADINGSKETENS

Ons engagement naar de natuur en de mens toe heeft vanzelfsprekend geleid tot partnerschappen op de lange termijn met onze leveranciers van plantaardige rijkdommen. Met de principes van eerlijke handel als uitgangspunt streven we ernaar om ethische cosmetica te ontwikkelen. Onze bevoorradingsketens weerspiegelen hoe we ons dagelijks inzetten om met de grootste zorg ecologisch verantwoorde cosmetica te ontwikkelen die zinvol zijn voor degenen die ervan gebruik maken en voor degenen die bij de productie betrokken zijn.

Bij deze eerlijke partnerschappen ontmoeten we mannen en vrouwen met een passie voor hun land en de ontwikkeling van hun gemeenschappen. Ons engagement startte meer dan 15 jaar geleden met karitéboter uit Burkina Faso. Nu komen er elk jaar nieuwe ethische productieketens bij. Wij streven naar duurzame cosmetica waar iedereen baat bij heeft. Daarom creëren we partnerschappen op maat die het milieu respecteren, de biodiversiteit behouden en het welzijn van degenen die hiervoor zorg dragen, verhogen. 

Dankzij deze duurzame en solidaire relaties kunnen we lokale ontwikkelingsprojecten op poten zetten en uitzonderlijke grondstoffen voor ethische cosmetica selecteren. Zo wordt ook de traditionele knowhow bewaard én doorgegeven.

Karitéboter

Karitéboter

We selecteren karitéboter van ongeëvenaarde kwaliteit en zetten ons tegelijkertijd in voor de economische en sociale autonomie van de producenten in Burkina Faso.

Ontdekken
Pfaffia

Pfaffia

Met het oog op het verkrijgen van een actief bestanddeel met uitzonderlijke stimulerende eigenschappen, stellen we tegelijk het werk van kleine boeren veilig en gaan we de strijd aan met de ontbossing in Brazilië.

Ontdekken
Arganolie

Arganolie

We bieden arganolie van een zeldzame, voorouderlijke kwaliteit en stimuleren zo ook de alfabetisering en de toegang tot de arbeidsmarkt voor de Marokkaanse producenten.

Ontdekken
Moringa

Moringa

We ontwikkelen een actief bestanddeel met waardevolle beschermende eigenschappen en bestrijden tegelijkertijd ondervoeding, dankzij een uitgebreid programma voor landbouw- en voedselsteun in Madagaskar.

Ontdekken
Etherische olie van biologische citroen

Etherische olie van biologische citroen

Etherische olie van biologische citroen wordt gewonnen uit biologische citroenen die op Sicilië worden geteeld. René Furterer heeft gekozen voor biologische productie om het milieu te beschermen en de kwaliteit van onze verzorgingsproducten te garanderen. 

Ontdek

Onze ondersteuning bij het kweken en oogsten van bepaalde soorten draagt bij aan hun bescherming en instandhouding.

Alles begint bij de planten. Al van bij het begin vormen zij onze inspiratiebron. Onze aanpak als geëngageerd en ecologisch verantwoord merk baseert zich op het respect voor duurzame hulpbronnen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen in hun levensonderhoud voorzien door de plantaardige rijkdommen uit onze ethisch verantwoorde toeleveringsketens te kweken en te verwerken. Aangezien hele dorpen afhankelijk zijn van deze handel, zetten wij ons in om hun welvaart en ontwikkeling te ondersteunen.

Eenvoud en verantwoordelijkheid zijn belangrijke begrippen: we oogsten planten in hun natuurlijke omgeving en nemen alleen wat we nodig hebben om zo het voortbestaan van de soort te garanderen. Wij werken samen met mensen die deze kostbare natuurlijke hulpbronnen al generaties lang in stand houden en waarderen. Dankzij hen hebben wij deze hulpbronnen tot onze beschikking en we zijn dan ook vastbesloten om dit voorrecht te eren door hun levenskwaliteit te verbeteren.

Het bewaren en ontwikkelen van lokale knowhow

Wij zijn ervan overtuigd dat de waardevolle voorouderlijke knowhow wat betreft het telen en oogsten van grondstoffen moet worden bewaard. Deze overdracht van kennis is uniek en zorgt er al eeuwen voor dat we boter, olie en andere plantenextracten van ongeëvenaarde kwaliteit kunnen produceren. We zetten ons in voor ethische cosmetica en steunen productieketens die de talenten van de vrouwen en mannen met wie wij samenwerken, in de verf zetten.

Een ecologisch verantwoord cosmeticamerk moet naar onze mening zijn partners steunen bij het ontwikkelen van methoden en technische hulpmiddelen die de productie verbeteren en de werklast verminderen. We ondersteunen op lange termijn de evolutie van hun activiteiten door de voorouderlijke methoden te respecteren, technische ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat vaardigheden worden gedeeld. We helpen hen op weg om de beste certificeringen te behalen en zo hun werk en de kwaliteit van de toegepaste processen ten volle te eren.

Gecertificeerde processen zorgen ervoor dat we de kwaliteit en traceerbaarheid kunnen waarborgen

ECOCERT heeft ‘eerlijke handel’- en ‘biologische landbouw’-certificaten toegekend aan al onze bevoorradingsketens. De organisatie kent ook het Fair For Life-label toe: deze strenge certificering erkent de acties die zowel de merken zelf als de producenten hebben ondernomen. Door deze certificering toe te kennen, wordt een eerlijke en langdurige relatie erkent. Zo worden niet alleen de bevoorrading, maar ook de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden veilig gesteld. 

We zetten ons op de lange termijn in voor onze partners en garanderen hen de nodige voorwaarden om zich vol zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Deze ketens zijn zo opgebouwd dat we de traceerbaarheid van de ingrediënten en de kwaliteit van de actieve bestanddelen kunnen garanderen, wat leidt tot ethische cosmetica.

Ons merk zet zich op de lange termijn in voor de ontwikkeling van gemeenschappen

Door zich te engageren voor ethische cosmetica, investeren we ook in de lokale gemeenschappen. We gaan langdurige partnerschappen aan met verschillende bedrijven en ondersteunen zo coöperaties, gezinnen, dorpen en regio's.

Onze toeleveringsketens steunen doortastende acties die lokale projecten ten goede komen, zoals de strijd tegen ontbossing en ondervoeding, het landbehoud van kleine producenten en de totstandkoming van financiële en sociale onafhankelijkheid van vrouwen.

Ons merk denkt op de lange termijn: wij zetten ons dagelijks in voor het welzijn van mannen en vrouwen, en voor het behoud van onze planeet.

rf_engag_ffl-1
Terug naar boven