rf_engag_biodiversite

EVALUATIE
ECOCERT 26000

Sinds de oprichting in 1962 behoren de natuur en de mens tot de topprioriteiten van de Pierre Fabre Groep.

Begin 2019 hebben de laboratoria van Pierre Fabre de evaluatie van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid toevertrouwd aan ECOCERT Environnement. Deze onafhankelijke instantie is niet alleen gespecialiseerd in het houden van controles en het uitreiken van certificeringen in de biologische landbouw- en cosmeticasector, maar ook op het vlak van milieubeheer en eerlijke handel. Na een rigoureuze audit verkreeg de Groep de ISO 26000-certificering met het niveau ‘Uitmuntend’ (het hoogste niveau).

Het merk René Furterer behoort tot de Pierre Fabre Group, waarvan de MVO-aanpakbeoordeeld werd als “Uitmuntend” na evaluatie door ECOCERT Environment volgens deISO26000-norm.

Het merk René Furterer behoort tot de Pierre Fabre Group, waarvan de MVO-aanpak beoordeeld werd als “Uitmuntend” na evaluatie door ECOCERT Environment volgens de ISO26000-norm.
rf_engag_conservatoire-2

Het certificeringsorgaan erkende zo niet alleen de uitstekende sociale praktijken van de Groep, maar ook die op het vlak van milieubeheer. De klemtoon lag op de oorspronkelijke (transparante en ethische) visie van de stichter, het feit dat de Groep grotendeels behoort tot een stichting van openbaar nut, het aandeelhouderschap van de werknemers, de baanbrekende innovatie- en onderzoeksprojecten én het feit dat de onderneming wortels heeft in het zuidwesten van Frankrijk.

Het merk René Furterer onderschrijft de waarden van de Groep en werkt daarom al jaren actief mee aan een verantwoorde en duurzame aanpak.

rf_engag_biodiversite
Terug naar boven