De Green Mission Pierre Fabre

Onze activiteiten krijgen steeds meer betekenis

Onze milieubewuste inspanningen richten zich op duurzame innovaties waar zowel de natuur als de mensheid baat bij hebben, en op betekenisvolle activiteiten. De aanpak van de Groep is globaal, samenhangend, begrijpelijk voor de consument en steunt op 5 belangrijke pijlers.

rf_engag_greenmission-2
rf_engag_biodiversite-1

Duurzame innovaties, geïnspireerd door de natuur

Dankzij onze plantkundige expertise, planten afkomstig uit bronnen die duurzaam worden beheerd én de ontwikkeling van een ecologische extractiemethode, kunnen innoverende en milieuvriendelijk verkregen plantaardige actieve bestanddelen nog verder worden geperfectioneerd.

Een garantie op kwaliteitsvolle en milieuvriendelijk ontworpen producten

We stellen de bevoorradingsketens veilig, ontwikkelen actieve ingrediënten met Ecocert Bio-label en bouwen onze werkethiek verder uit.

rf_engag-greenmission-1
rf_engag_greenmission-4

We betrekken het hele bedrijf door middel van maatschappelijke en milieugerichte acties.

We willen een " groene " dynamiek creëren op alle bedrijfsniveaus en ook bij onze aandeelhouders.

rf_engag_pfaffia-3

Respect voor onze boeren en leveranciers

We zetten ons in om overal ter wereld bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van onze leveringsgebieden en de plaatselijke gemeenschappen. We willen veilige en eerlijke toeleveringsketens creëren en de werknemers ondersteunen (via de ontwikkeling van vaardigheden, gendergelijkheid).

Bescherming van ons plantenerfgoed

We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen, onze producten op ecologisch verantwoorde wijze ontwikkelen, de biologische landbouw promoten en de agro-ecologie bevorderen.

rf_engag-pack-4
rf_engag-greenmission-3
Terug naar boven