ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ RENE FURTERER

 
Εκδότης Ιστοσελίδας  
RENE FURTERER, SAS
Γαλλική ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 38.250,00€
Με έδρα επί της Place Abel Gance 45 – 92100 ΜΠΟΥΛΟΝ-ΜΠΙΓΙΑΝΚΟΥΡ, ΓΑΛΛΙΑ
Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών της Ναντέρ 403 271 398
 
Διευθυντής δημοσίευσης
Κος Gilles Daure, Εμπορικός Διευθυντής της RENE FURTERER
 
Χρηματοοικονομικά θέματα
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE - Γαλλική ανώνυμη εταιρεία με Εκτελεστικά και Εποπτικά Συμβούλια - Μετοχικό κεφάλαιο: 22.987.907,85€ - Έδρα: Place Abel Gance, 45 - 92100 ΜΠΟΥΛΟΝ-ΜΠΙΓΙΑΝΚΟΥΡ, ΓΑΛΛΙΑ  - Εγγραφή στο Μητρώο  Εμπόρων και Εταιρειών της ΝΑΝΤΕΡ 319 137 576
 
Η ιστοσελίδα https://www.renefurterer.com  (εφεξής καλούμενη η «Ιστοσελίδα») χρηματοδοτείται από τη Γαλλική Μετοχική Εταιρεία Απλοποιημένης Μορφής (SAS)  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία και της οποίας τα έσοδα προέρχονται από τις υπηρεσίες που προσφέρει και τα προϊόντα που πωλεί.
 
Η ιστοσελίδα δεν προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα και δεν δέχεται ούτε λαμβάνει χρηματοδότηση  από διαφημίσεις.
 
Διαχειριστής Ιστοσελίδας
PRODIGIOUSLEO BURNETT
ΟΔΟΣ  James Watt 12 – 93 200 SAINT-DENIS
Τηλεφωνικό κέντρο: + 33 1 55 84 66 00
 
Πάροχος Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ιστοσελίδας
CIS VALLEY
Γαλλική Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 2.500.000€, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών του Μπορντό με αριθμό
Β 410 100 747, με έδρα στο Chemin de l'Hermite BP 70081 – 33523 Μπριζ, ΓΑΛΛΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ RENE FURTERER

 
Εκδότης Ιστοσελίδας  
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
ΟΔΟΣ  James Watt 12 – 93 200 SAINT-DENIS
Τηλεφωνικό κέντρο: + 33 1 55 84 66 00
 
Διευθυντής δημοσίευσης
Κος Gilles Daure, Εμπορικός Διευθυντής της RENE FURTERER
 
Χρηματοοικονομικά θέματα
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE - Γαλλική Ανώνυμη Εταιρεία με Εκτελεστικά και Εποπτικά Συμβούλια - Μετοχικό κεφάλαιο: 22.987.907,85€ - Έδρα: Place Abel Gance, 45 - 92100 ΜΠΟΥΛΟΝ-ΜΠΙΓΙΑΝΚΟΥΡ, ΓΑΛΛΙΑ  - Εγγραφή στο Μητρώο  Εμπόρων και Εταιρειών στη ΝΑΝΤΕΡ 319 137 576 (εφεξής καλούμενη «PFDC»)
 
Η ιστοσελίδα https://www.renefurterer.com (εφεξής καλούμενη η «Ιστοσελίδα») χρηματοδοτείται από τη Γαλλική Μετοχική Εταιρεία Απλοποιημένης Μορφής (SAS) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία και της οποίας τα έσοδα προέρχονται από τις υπηρεσίες που προσφέρει και τα προϊόντα που πωλεί.
 
Η ιστοσελίδα δεν προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα και δεν δέχεται ούτε λαμβάνει χρηματοδότηση από διαφημίσεις.
 
Διαχειριστής Ιστοσελίδας
PRODIGIOUSLEO BURNETT
ΟΔΟΣ  James Watt 12 – 93 200 SAINT-DENIS
Τηλεφωνικό κέντρο: + 33 1 55 84 66 00
 
Πάροχος Υπηρεσιών Φιλοξενίας
CIS VALLEY
Γαλλική Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 2.500.000€, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών στο Μπορντό με αριθμό
Β 410 100 747, με έδρα στο Chemin de l'Hermite BP 70081 – 33523 Μπριζ, ΓΑΛΛΙΑ
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 
Ο σκοπός των παρόντων γενικών όρων χρήσης (εφεξής καλούμενοι «ΓΟΧ») είναι να καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα που ανήκει στη RENE FURTERER® (εφεξής καλούμενη «RENE FURTERER») με τους οποίους οι χρήστες (εφεξής οι «Χρήστες») συμφωνούν με μόνη την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα. 
Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν αποδέχονται τους ΓΟΧ, η RENE FURTERER τους παρακαλεί να αποχωρήσουν από την ιστοσελίδα.
 
Οι ΓΟΧ υπόκεινται στο Γαλλικό δίκαιο  και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η χρήση και η επίσκεψη της Ιστοσελίδας περιορίζονται σε προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.
 
Γενικά, ο Χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς (πνευματικά δικαιώματα) ή για σκοπούς αντίθετους με τους παρόντες ΓΟΧ.
 
Ο Χρήστης, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα, συμφωνεί να τηρεί τους ΓΟΧ, όπως αυτοί είναι δημοσιευμένοι κατά την ημερομηνία της επίσκεψης.
 
Οι ΓΟΧ ισχύουν για όλους τους Χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα.
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.renefurterer.com.
 
Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες για τη RENE FURTERER (δελτία προϊόντων, δελτία οδηγιών, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.), καθώς και να παρουσιάσει όλες τις διαφορετικές σειρές προϊόντων της RENE FURTERER.  Ιδίως, η Ιστοσελίδα κοινοποιεί για τη RENE FURTERER πληροφορίες εκτός πλαισίου σύμβασης, με στόχο την περιγραφή του συνόλου των προϊόντων της εταιρείας, δίχως πρόθεση να πωλήσει άμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες (εκτός εάν άλλως διατυπώνεται ρητώς) (εφεξής καλούμενες «Υπηρεσίες»).
 
Εάν είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, δηλώνετε ότι έχετε λάβει άδεια από  τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας να κοινοποιείτε στη RENE FURTERER τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, καθώς και να λαμβάνετε ανακοινώσεις που αποστέλλει η RENE FURTERER.
 
Η Ιστοσελίδα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την PFDC.  Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί προσφορά στο πλαίσιο σύμβασης και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης.
 
Δεδομένου ότι η ενημέρωση της Ιστοσελίδας πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη όλων των δραστηριοτήτων, ενδέχεται ορισμένες νέες πληροφορίες, Υπηρεσίες ή  ανακοινώσεις  να μην είναι πλέον έγκυρες τη στιγμή που αυτές κοινοποιούνται ή ενδέχεται να είναι απλώς παρωχημένες. Η RENE FURTERER, παρά το ότι καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που κοινοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι πλήρως ενημερωμένες.
 
Η RENE FURTERER δεν εγγυάται την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών και των Υπηρεσιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η RENE FURTERER θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Οι πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που κοινοποιούνται ή προσφέρονται υπόκεινται επιπλέον σε ενημερώσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα μεταξύ της πρώτης επαφής με τον Χρήστη και της λήψης πλήρους γνώσης αυτών από τον Χρήστη.  Κατά συνέπεια, η RENE FURTERER δεν εγγυάται επουδενί ότι οι Πληροφορίες και οι Υπηρεσίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
 
Η χρήση της Ιστοσελίδας βρίσκεται υπό την μοναδική και πλήρη ευθύνη του Χρήστη.  Η RENE FURTERER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνέπεια κατόπιν χρήσης της Ιστοσελίδας. 
 
Οποιοδήποτε νέο χαρακτηριστικό που βελτιώνει ή αναπτύσσει μία ή περισσότερες υφιστάμενες Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε νέα Υπηρεσία εκκινήσει η RENE FURTERER, υπόκειται στους ΓΟΧ, εκτός εάν άλλως αναφέρεται ρητώς.
Οι Χρήστες αποδέχονται ότι η Υπηρεσία παρέχεται σε αυτούς «ως έχει».   Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους  σκοπούς που περιγράφονται στους ΓΟΧ, να μην στρεβλώνουν τους σκοπούς της Ιστοσελίδας και να μην επιχειρούν να ανακατευθύνουν τους Χρήστες σε άλλη υπηρεσία.
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 
3.1. Ο Χρήστης για να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα,  πρέπει να έχει τον  απαραίτητο εξοπλισμό και το λογισμικό για τη χρήση του Διαδικτύου.  Ο Χρήστης, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (εφεξής ο  «Εξοπλισμός»), πρέπει να έχει επαρκή πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, όπως μέσω προγράμματος τηλεφωνικής υπηρεσίας που επιτρέπει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από συμβατό υπολογιστή/τάμπλετ/κινητό τηλέφωνο, όπως ένα smartphone (iOS, Android) με σύνδεση WAP, Wi-Fi ή 3G/4G. 
 
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου/κινητού τηλεφώνου θα εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.  Ο Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα έξοδα που ενδέχεται να απαιτήσει ο πάροχος υπηρεσιών ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, WAP ή/και 3G/4G, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας. 
Ο Χρήστης, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας,  αποφεύγει να παρεμποδίζει ή να διαταράσσει τη σωστή λειτουργία αυτής, τους διακομιστές ή τα δίκτυα ή/και να τροποποιεί, να προσαρμόζει, ή να προβαίνει σε απομιμήσεις της Ιστοσελίδας ή/και να τροποποιεί εφαρμογή ή ιστοσελίδα τρίτου έτσι ώστε να δημιουργείται σύγχυση ως προς τη σχέση με την Ιστοσελίδα.
 
Ο Χρήστης έχει επίγνωση των περιορισμών και  των ορίων του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και κατά συνέπεια δεσμεύεται:
• να προστατεύει τον Εξοπλισμό του έναντι όλων των τύπων των ιών και έναντι κάθε απόπειρας για άνευ αδείας παρείσδυση, πρόσβαση ή/και χρήση από τρίτους.
• να διασφαλίζει ότι οι όροι εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Εξοπλισμού του πληρούν τις απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 
3. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από:
• τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών για πολιτικούς σκοπούς, για σκοπούς προπαγάνδας, ή προσηλυτισμού·
• τη χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους η Ιστοσελίδα προορίζεται·
• τη διενέργεια παράνομων δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικόνων, των βίντεο, κλπ.·
• τη διαφήμιση ή παρακίνηση άλλων Χρηστών χρήσης οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας, είτε ανταγωνιστικής είτε μη·
•πρόκληση βλάβης της λειτουργίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο·
• παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας·
• παραβίαση ισχύοντων νόμων και κανονισμών.
 
Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από:
•την τηλεφόρτωση, την αποστολή ή τη διαβίβαση με email ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τυχόν περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό για την ιδιωτική ζωή άλλου προσώπου, απεχθές, ρατσιστικό, ή κατ’άλλον τρόπο επιλήψιμο·
• τη θέαση, την προβολή, την τηλεφόρτωση ή τη διαβίβαση οποιουδήποτε περιεχομένου μπορεί να αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα όπου γίνεται επίσκεψη της Ιστοσελίδας, και κυρίως στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας·
• την προσπάθεια παραπλάνησης άλλων Χρηστών, ιδιοποιούμενοι το όνομα άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και, ιδίως, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό τους ως εργαζόμενο ή συνδεδεμένη εταιρεία της RENE FURTERER, ως συντονιστή, ως παρέχοντα κατευθύνσεις ή φιλοξενούντα τα δεδομένα·
• την τηλεφόρτωση, την προβολή ή τη διαβίβαση με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, τυχόν περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχείο, ή πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει, καταστρέφει ή περιορίζει τη λειτουργία, όλως ενδεικτικά, κάθε λογισμικού, υπολογιστή ή συσκευής τηλεπικοινωνιών·
• την τηλεφόρτωση, την προβολή ή τη διαβίβαση με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, τυχόν περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, κατασκευαστικό απόρρητο, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας (εφεξής συνολικά καλούμενα ως " Δικαιώματα») που ανήκουν σε άλλους.
• τη διατάραξη της φυσιολογικής ροής στα παράθυρα διαλόγου, επιταχύνοντας την ταχύτητα κύλισης της οθόνης έτσι ώστε οι Χρήστες να μην είναι σε θέση να εντοπίζουν και να κάνουν κλικ σε ένα παράθυρο διαλόγου, ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ομοίως παρεμποδίζει τη δυνατότητα των Χρηστών να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο·
• την παρεμπόδιση ή τη διακοπή της Υπηρεσίας ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με την Υπηρεσία ή την άρνηση να τηρήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους γενικούς κανόνες ή τις ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία·
• την παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ενός ή περισσότερων άλλων Χρηστών·
•τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, δεδομένων που επιτρέπουν ταυτοποίηση ή δεδομένων που σχετίζονται με άλλους Χρήστες.
 
Η RENE FURTERER, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα έχει οριστεί από τη RENE FURTERER, έχει το δικαίωμα να διαγράφει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ενδέχεται να παραβιάζει τους όρους του παρόντος ή/και τους όρους των κανονισμών που ισχύουν ή/και που ενδέχεται να είναι επιλήψιμο κατ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Οι Χρήστες αποδέχονται επίσης ότι  πρέπει να διαθέτουν ορθή κρίση και ότι αυτοί φέρουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας.
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 
4.1. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν μέρος μίας γενικής παρουσίασης της σειράς προϊόντων RENE FURTERER, εκτός εάν άλλως ορίζεται.  Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι στο πλαίσιο σύμβασης.
 
4.2. Χρήση των συμβουλών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες διατίθενται στους Χρήστες στην Ιστοσελίδα.  Η συγκεκριμένη διάθεση των πληροφοριών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που συνοδεύουν τις εν λόγω πληροφορίες.  Χορηγείται στους Χρήστες μη αποκλειστική άδεια να βλέπουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για ιδιωτική τους χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράφει ή να αναπαράγει τις πληροφορίες εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο, να μεταφράζει τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διατύπωση καθώς και να προσαρμόζει αυτές.
 
Η RENE FURTERER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες, ή/και για ζημία από τις ως άνω πληροφορίες, που οφείλονται σε ελαττώματα ή σε πειρατεία. Επιπλέον, η RENE FURTERER δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα ως προς τις πληροφορίες ή τις συμβουλές που παρέχονται στους Χρήστες· οι πληροφορίες και οι συμβουλές δίνονται απλώς στο πλαίσιο της υποχρέωσης ως προς τα μέσα.
Τέλος, η RENE FURTERER δεν εγγυάται ούτε ρητά ούτε σιωπηρά και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και συμβουλών. Αυτές δίνονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.
Αν χρειάζεστε κάποια επιπλέον πληροφορία ή/και έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς  στις παρακάτω διευθύνσεις:
Με email
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com

Με ταχυδρομείο: RENE FURTERER - «Les Cauquillous» 81506 LAVAUR CEDEX, ΓΑΛΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους Χρήστες, αφού έχουν συνδεθεί, να χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία αξιολόγησης και απόψεων προκειμένου να δημοσιεύουν αξιολογήσεις ή απόψεις (εφεξής καλούμενη «Αξιολογήσεις/Απόψεις») για τα προϊόντα της RENE FURTERER. Οι εργαζόμενοι της RENE FURTERER/PFDC ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές αυτής, δεν επιτρέπεται να αναρτούν στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε Αξιολόγηση/Άποψη.

Κάθε Χρήστης φέρει την ευθύνη για τη δική του Αξιολόγηση/ Άποψη.  Η RENE FURTERER δεν μπορεί να κατηγορηθεί από κανέναν για Αξιολογήσεις/ Απόψεις που αναρτήθηκαν από Χρήστη.

5.1. Όροι και προϋποθέσεις για ανάρτηση Αξιολογήσεων/Απόψεων

Οι Χρήστες, με τη δημοσίευση μίας Αξιολόγησης ή Άποψης στην Ιστοσελίδα, δηλώνουν και εγγυώνται:
• ότι οι Αξιολογήσεις/Απόψεις αυτών συνάδουν με τους ΓΟΧ και τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• ότι αυτοί είναι οι δημιουργοί των Αξιολογήσεων/Απόψεων, ότι δεν ιδιοποιούνται την ταυτότητα άλλου προσώπου, και ότι δεν χρησιμοποιούν ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε παραπλανούν κανέναν ως προς την προέλευση των εν λόγω Αξιολογήσεων/Απόψεων·
• ότι οι συγκεκριμένες Αξιολογήσεις/Απόψεις είναι πρωτότυπες και δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων·
• ότι όλο το δημοσιευθέν περιεχόμενο είναι ακριβές και σαφές.
Επιπλέον, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν υποβάλλουν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο:   
• μπορεί να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους (oι Χρήστες δεν χρησιμοποιούν τα πλήρη ονόματά τους, μόνο το όνομα αυτών ή το «όνομα χρήστη»)·
• εμπεριέχει πληροφορίες (όπως τιμές) για τους ανταγωνιστές της RENE FURTERER ή για τα προϊόντα αυτών (κυρίως άλλους κατασκευαστές ή/και διανομείς ή/και προμηθευτές καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων που σχετίζονται με την ομορφιά/ υγεία των μαλλιών)·
• συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την αξιολόγηση των προϊόντων RENE FURTERER που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα·
• αποτελεί αιτία αμοιβής τους από τρίτους σε οποιαδήποτε μορφή·
• μπορεί να εκληφθεί ως διαφημιστικό ή προωθητικό μέσο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης πελατείας·
• εμπεριέχει πληροφορίες με αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες, διευθύνσεις URL, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου·
• εμπεριέχει ιό υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή ψηφιακό αρχείο που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή βλάβη, ή οδηγίες για τη δημιουργία αντίστοιχου ιού, προγράμματος ή αρχείου·
• μπορεί να εκληφθεί ως δυσφημιστικό, απειλητικό, καταχρηστικό, επιβλαβές, κακόβουλο, που υποκινεί τη βία ή το μίσος, χυδαίο, άσεμνο, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα επί της ιδίας εικόνας, ή ανάρμοστο κατ’οποιονδήποτε τρόπο·
• αφορά στην απόκτηση ή παρέχει διάγνωση ή συμβουλές που σχετίζονται με ιατρικά, ψυχολογικά, νομικά, οικονομικά και λοιπά, προβλήματα.

5.2. Έλεγχος, δημοσίευση και τροποποίηση των Αξιολογήσεων και Απόψεων
  • Χαρακτηριστικά ελέγχου
    • πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση από τη RENE FURTERER.
    • εντός όχι περισσότερο από δύο (2) μηνών από την υποβολή τους από το Χρήστη. 
  • Άρνηση δημοσίευσης
Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει οποιαδήποτε Αξιολόγηση/Άποψη θεωρείται, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, ότι παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 1.

Επιπλέον, η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει:
• περιεχόμενο που υποβάλλεται εις διπλούν·
• απόψεις που έχουν γραφτεί σε γλώσσα άλλη από αυτή της Ιστοσελίδας·
• τυχόν ακατάληπτο περιεχόμενο (κυρίως  περιεχόμενο που περιέχει τυχαίους χαρακτήρες ή σειρές λέξεων).

Αξιολογήσεις/Απόψεις που δημοσιεύονται

Οι Αξιολογήσεις/Απόψεις που δημοσιεύονται αφού έχουν ελεγχθεί, παραμένουν εμφανείς στην Ιστοσελίδα για περίοδο τριών (3) ετών. Μετά την περίοδο αυτή, οι Αξιολογήσεις/Απόψεις αποθηκεύονται από τη RENE FURTERER για άλλη μία περίοδο τριών (3) ετών.
Οι Αξιολογήσεις/Απόψεις δεν μπορούν να  τροποποιηθούν μετά την υποβολή τους από τον Χρήστη.

5.3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι Χρήστες, για όλες τις Αξιολογήσεις/Απόψεις που υποβάλλουν στην Ιστοσελίδα, χορηγούν δια του παρόντος στη RENE FURTERER ατελή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, διεθνούς χαρακτήρα άδεια για περίοδο τριών (3) ετών να αναπαράγει, να εκπροσωπεί, να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να ενσωματώνει σε άλλα έργα, και να διανέμει τις εν λόγω Αξιολογήσεις/Απόψεις (εν όλω ή εν μέρει) και να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή/και να ενσωματώνει το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τεχνολογία.
Οι χρήστες δια του παρόντος αναγνωρίζουν ότι η RENE FURTERER δύναται, ιδίως, να μεταφράζει και να δημοσιεύει Αξιολογήσεις/Απόψεις για τις τρέχουσες και μελλοντικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αυτής (όπως όλως ενδεικτικώς: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, κ.λπ.) καθώς και για κάθε ξένη έκδοση της Ιστοσελίδας της και, κυρίως, για τις Ιστοσελίδες των συνεργατών της. 
Οι Χρήστες ενημερώνονται δια του παρόντος ότι η δημοσίευση μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά τους (ή το όνομα χρήστη όπως προτείνεται ανωτέρω) το οποίο χρησιμοποιούν κατά τη δημοσίευση των Αξιολογήσεων/Απόψεών τους.  Οι Χρήστες αποδέχονται δια του παρόντος ότι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, οι Αξιολογήσεις/Απόψεις αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εμπορική επωνυμία της RENE FURTERER και με τα λογότυπα που συνδέονται με αυτή.

5.4. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα RENE FURTERER ή τη χρήση αυτών, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη RENE FURTERER στην ακόλουθη διεύθυνση: 
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com

Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει την άποψή σας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν η εταιρεία κρίνει σκόπιμο να το πράξει.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
 
6.1 ΕΥΘΥΝΗ
 
Η χρήση της Ιστοσελίδας τελεί υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.  Οι Χρήστες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αυτή προορίζεται.
Η RENE FURTERER εγγυάται στους Χρήστες την αδιατάρακτη απόλαυση της Ιστοσελίδας και, κυρίως, εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει τυχόν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου όπως και ότι η Ιστοσελίδα είναι γνήσια.  Η RENE FURTERER εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας Γαλλικής  νομοθεσίας και με τα εφαρμοστέα βιομηχανικά πρότυπα αναφορικά με ιστοσελίδες.
 
Οι Χρήστες δεσμεύονται να μην εισάγουν, είτε εκουσίως είτε ακουσίως, τυχόν ιούς, σφάλματα, ή οποιουδήποτε είδους αρχεία που διαταράσσουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.  Στην εν λόγω περίπτωση, ευθύνονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου οι ίδιοι για τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Στο πνεύμα του σεβασμού προς όλους, η RENE FURTERER μπορεί να εκκινήσει νομική διαδικασία κατά των Χρηστών που δεν συμμορφώνονται.
Οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι πλήρως ενήμεροι για τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του Διαδικτύου και, ειδικότερα, ότι η διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι πλήρως αξιόπιστη από τεχνική άποψη δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς, οι οποίοι ορισμένες φορές διακόπτουν την πρόσβαση ή καθιστούν αυτή αδύνατη.
 
Η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία  που προκύπτει από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας από  τον Χρήστη. 
Η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή συνέπειες που προκαλούνται από την κακή χρήση των Υπηρεσιών, των πληροφοριών ή της Ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, η RENE FURTERER δεσμεύεται μόνο από απλή υποχρέωση ως προς τα μέσα.
 
Η RENE FURTERER, οι προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι της RENE FURTERER/PFDC δεν φέρουν ευθύνη:
-Για οποιαδήποτε ζημία, είτε αυτή προκύπτει από τη σύνδεση, την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είτε από τη χρήση αυτής·
-Για ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση των Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα·
-Για άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, ιδίως κάθε λειτουργική, οικονομική, ή εμπορική ζημία ή ζημία της ιστοσελίδας ή των δεδομένων σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών, ακόμη και αν η RENE FURTERER έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης αυτής.
 
Σε καμία περίπτωση η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για ζημία σε Πληροφορίες/Υπηρεσίες ή για τυχόν φθορά που συνδέεται με την παρούσα Υπηρεσία. Καμία Πληροφορία ή Υπηρεσία που παρέχει η Ιστοσελίδα δεν ερμηνεύεται ως οποιοδήποτε είδος εγγύησης.
Με την επιφύλαξη των νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που είναι σε ισχύ, η RENE FURTERER δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποζημίωση, ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, για απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων ή άυλων στοιχείων του ενεργητικού ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, και γενικότερα για κάθε γεγονός που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή/και τυχόν ιστοσελίδα τρίτου.
 
6.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η RENE FURTERER καταβάλλει προσπάθεια να διατηρείται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, δίχως ωστόσο να δεσμεύεται από καμία υποχρέωση να πράττει αυτό. Ως εκ τούτου, η RENE FURTERER έχει το δικαίωμα να διακόπτει την πρόσβαση, κυρίως για σκοπούς συντήρησης και αναβάθμισης. Σε καμία περίπτωση η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για τις συγκεκριμένες διακοπές και για τις συνέπειες που ενδέχεται να ανακύψουν για τον Χρήστη ή για οποιονδήποτε τρίτο.
Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαγράφει την Ιστοσελίδα δίχως προηγούμενη ειδοποίηση και δίχως καμία απολύτως ευθύνη. Η διαγραφή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που να δικαιολογεί για τους Χρήστες οποιαδήποτε συγκεκριμένη αποζημίωση ή χρηματική αποζημίωση.
 
6.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι:
• Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και είναι προσβάσιμες αναλόγως διαθεσιμότητας. Η RENE FURTERER δεν παρέχει τυχόν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ποιότητα και τη συμβατότητα της Υπηρεσίας με κάθε  συγκεκριμένη χρήση ή σχετικά με τη μη παραβίαση των κανόνων χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες αυτής (ενδεικτική απαρίθμηση).
 
• Η RENE FURTERER δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Χρηστών ότι: η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή δίχως σφάλματα· τα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή και αξιόπιστα· η ποιότητα όλων των Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που λαμβάνονται από τους Χρήστες λόγω της Υπηρεσίας θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτών· ή ότι θα διορθωθούν, εάν υπάρχουν, τυχόν ελαττώματα του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
 
• Με ευθύνη του Χρήστη, αποκτάται τυχόν υλικό που τηλεφορτώνεται ή λαμβάνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.  Οι Χρήστες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ζημία που τυχόν προκληθεί σε υπολογιστές ή για τυχόν απώλεια δεδομένων μετά την τηλεφόρτωση του εν λόγω υλικού.
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (όπως, κυρίως, το κείμενο, τα δεδομένα, οι βάσεις δεδομένων, τα γραφιστικά, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα, τα κινούμενα σχέδια, οι εικόνες, τα βίντεο, τα ηχητικά, το λογισμικό και όλα τα άλλα στοιχεία) (εφεξής καλούμενα «Στοιχεία») αποτελούν  αποκλειστική ιδιοκτησία της RENE FURTERER ή/και τρίτου που έχει παραχωρήσει την άδεια στην εταιρεία. Τα Στοιχεία υπόκεινται στη Γαλλική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και, γενικότερα, στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Τα εν λόγω Στοιχεία προστατεύονται από τα δικαιώματα του δημιουργού, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά απόρρητα ή/και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Διατηρούνται τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναπαράστασης ή δημόσιας ανακοίνωσης, όπως η οπτική αναπαράσταση, η φωτογραφική, η εικονογραφημένη, ή άλλου τύπου αναπαράσταση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του συνόλου ή  μέρους της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον Διευθυντή της Δημοσίευσης. 
 
Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και η αναπαραγωγή τους συνιστά πλαστογραφία. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα χρήσης. Σύμφωνα με το Άρθρο L. 122-4 του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή που δεν επιτρέπεται ρητά, είτε ολικά είτε μερικά, με οποιοδήποτε μέσο, είναι παράνομη και συνιστά παραβίαση που τιμωρείται σύμφωνα με τα Άρθρα L.  335-2 και επόμενα, του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 
Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να πωλεί, να αντιγράφει, να μισθώνει, να εμπορεύεται, να μεταβιβάζει, ή άλλως να παραχωρεί περαιτέρω την άδεια εκμετάλλευσης, να τροποποιεί, ή να προσαρμόζει την Ιστοσελίδα, να συνδυάζει αυτή εν όλω ή εν μέρει με ένα άλλο τμήμα του λογισμικού, να τη μεταφράζει, να τη διαλύει, να την αποσυναρμολογεί ή να δημιουργεί οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού, του οποίου οι λειτουργίες προέρχονται από τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, δίχως ρητή γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Δημοσίευσης.  
 
Η RENE FURTERER παρέχει στον Χρήστη δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική άδεια για ιδιωτική χρήση  και μόνο για να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί και να βλέπει την Ιστοσελίδα και τα Στοιχεία αυτής. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται για αποκλειστικά προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, και με την επιφύλαξη της διατήρησης όλων των συναφών στοιχείων που φέρουν δικαιώματα αναπαραγωγής και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράφει ή να αναπαράγει τα Στοιχεία εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο, να μεταφράζει τα Στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διατύπωση καθώς και να τα προσαρμόζει.
 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των διατάξεων του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  
 
AΡΘΡΟ 8 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, την οποία ο Χρήστης αποδέχεται.  Τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για τρία (3) έτη, χρονική διάρκεια που είναι απολύτως αναγκαία για τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 
Η RENE FURTERER εφιστά την προσοχή των Χρηστών στο γεγονός ότι η βάση δεδομένων, η οποία ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα, τυγχάνει επεξεργασίας σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ).
 
Τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης κοινοποιεί επιγραμμικά, προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τη RENE FURTERER ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα του Ομίλου Pierre Fabre, που είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό και την αποθήκευση αυτών.  Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από αυτούς που φιλοξενούν την Ιστοσελίδα ή εργάζονται για το περιεχόμενο ή τη διαχείριση αυτής.
 
Η RENE FURTERER αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε αυτόματη επεξεργασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους:
 
-Παρακολούθηση των σχέσεων με το Χρήστη: αποστολή email στους χρήστες.  Σε περίπτωση αποστολής μηνυμάτων από τους Χρήστες  στο
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com : τα δεδομένα τηρούνται και χρησιμοποιούνται για απάντηση στους Χρήστες και για τη διενέργεια τυχόν παρακολούθησης της επικοινωνίας·
-Παροχή υπηρεσιών: αποστολή ενημερωτικών δελτίων από τη RENE FURTERER (σε περίπτωση που έχει ληφθεί η συγκατάθεση του Χρήστη). Διευκρινίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει την επιλογή του σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο. /Αποστολή πληροφοριών ή δώρων που έχει κάποιος κερδίσει από συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
-Στατιστικές μελέτες: Η RENE FURTERER συγκεντρώνει, μελετά, και συγκρίνει προσωπικά δεδομένα από Χρήστες προκειμένου να καθορίσει επακριβώς το προφίλ τους και έτσι να προσαρμόσει καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις προσδοκίες των Χρηστών.  Αυτές οι στατιστικές μελέτες είναι αυστηρώς εμπιστευτικές, παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της RENE FURTERER και δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.
 
Τρίτοι δεν αποκτούν ποτέ πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα για την αποτροπή άνευ άδειας λήψης γνώσης αυτών από οποιονδήποτε τρίτο.   Κατά συνέπεια, τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται δεν επιτρέπουν την ακριβή ταυτοποίηση του Χρήστη.
 
Η RENE FURTERER ενδέχεται να χρειαστεί να κοινολογήσει προσωπικές πληροφορίες όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση, σύλληψη ή εκκίνηση νομικής διαδικασίας έναντι οποιουδήποτε Χρήστη που μπορεί (σκόπιμα ή άλλως) να παραβιάσει ή να προκαλέσει ζημία στα δικαιώματα ή στην κυριότητα επί της Ιστοσελίδας, σε άλλους Χρήστες της ιστοσελίδας , ή έναντι  οποιουδήποτε άλλου προσώπου μπορεί να υποστεί κυρώσεις για τέτοιες δραστηριότητες.
 
Η RENE FURTERER αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα σε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.  Έχει επίσης το δικαίωμα να περιορίζει την επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης σε χρήση των προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης, για να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα,  μπορεί να επικοινωνήσει με τη RENE FURTERER στην ακόλουθη διεύθυνση:
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com.
 
Η RENE FURTERER θα κάνει ό, τι είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα του  Χρήστη με ικανοποιητικό τρόπο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός δεν θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση από τη RENE FURTERER, η τελευταία τον ενημερώνει ότι μπορεί να υποβάλει αίτημα στη Γαλλική Εθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες.
 
Η RENE FURTERER δεν διαβιβάζει κανενός είδους προσωπικά δεδομένα εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρόκειται να διαβιβάσει τυχόν δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες δίχως ρητή άδεια από τους Χρήστες.  Η RENE FURTERER είναι υπεύθυνη για τυχόν προηγούμενες διατυπώσεις με τις αρχές που εποπτεύουν την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Η RENE FURTERER θα ανταποκριθεί εντός των νόμιμων προθεσμιών σε αιτήματα Χρήστη αναφορικά με τα δεδομένα του, με πρόσφατες περιπτώσεις πρόσβασης σε δεδομένα αυτού, και με τη μεταχείριση των εν λόγω δεδομένων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, η RENE FURTERER προσκαλεί τους Χρήστες να συμβουλευτούν την πολιτική της εταιρείας περί προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.renefurterer.com/en/en/data-protection-policy  
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η RENE FURTERER μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές που ενδέχεται να ανήκουν ή και να μην ανήκουν στον Όμιλο Pierre Fabre. Αυτές οι ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές δεν έχουν καμία σχέση με την Ιστοσελίδα.
Η RENE FURTERER ούτε δημοσιεύει ούτε και παρακολουθεί τις πηγές και το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή των συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές.
Οι σύνδεσμοι στις εν λόγω ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση εκ μέρους της RENE FURTERER επιδοκιμασία, έγκριση, ή συμφωνία με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών, και ειδικότερα με τη δυνητική χρήση αυτών.
Κατά συνέπεια, η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τα cookies ή για άλλα στοιχεία από αυτές τις ιστοσελίδες ούτε για τυχόν αποζημίωση ή ζημία, αποδεδειγμένη ή φερόμενη, που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών, υπηρεσιών, ή δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε αυτές τις ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές.
 
Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου στην Ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια από τη RENE FURTERER.  Όλα τα αιτήματα για τη χορήγηση άδειας πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας:
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα, η RENE FURTERER προσκαλεί τους Χρήστες να συμβουλευτούν την ενότητα Cookies στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.renefurterer.com/fr/fr/politique-de-protection-des-donnees.
 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ένας εκ των όρων των ΓΟΧ καθίσταται άκυρος και ανίσχυρος λόγω αλλαγής σε νόμους ή κανονισμούς ή λόγω δικαστικής απόφασης, σε καμία περίπτωση αυτό δεν επηρεάζει το κύρος και την υποχρέωση να τηρηθούν οι λοιποί όροι των ΓΟΧ.
Σε περίπτωση που ένας εκ των Συμβαλλομένων δεν επικαλεστεί κάποιον από τους όρους των ΓΟΧ, αυτό δεν συνιστά παραίτηση αυτού από τη δυνατότητα επίκλησης του ίδιου όρου στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Εάν κάποιος όρος των ΓΟΧ απολέσει την εγκυρότητά του ή εάν οι ΓΟΧ εμπεριέχουν κενό, ο επίμαχος όρος αντικαθίσταται από άλλον που πλησιάζει, από άποψη νομικής ερμηνείας, όσο το δυνατόν περισσότερο στον προηγούμενο. 
Οι Χρήστες δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι έχουν  διαβάσει τους ΓΟΧ και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά καθολική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ΓΟΧ από όλους τους Χρήστες.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους ΓΟΧ ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Ιστοσελίδα ή το Λογαριασμό Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να απευθυνθούν γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:
contact.furterer.gr@pierre-fabre.com.
 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΧ

Οι ΓΟΧ μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τη RENE FURTERER. Οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στους Χρήστες. Τυχόν χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη γνωστοποίηση τροποποίησης, συνιστά αποδοχή των ΓΟΧ. Οι ισχύοντες ΓΟΧ τίθενται σε ισχύ στην Ιστοσελίδα από την ημερομηνία χρήσης αυτής από το Χρήστη.  Ο τελευταίος, σε περίπτωση διαφωνίας με τις τροποποιήσεις των ΓΟΧ, δεσμεύεται να μην επισκεφτεί την Ιστοσελίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ΓΟΧ υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τους συγκεκριμένους ΓΟΧ υπόκειται σε διαμεσολάβηση πριν  από οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαιτησία. 
Εφόσον αποτύχει η διαμεσολάβηση, το Εφετείο του Παρισιού, ως αρμόδια δικαιοδοσία, επιλαμβάνεται της διαφοράς.