ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ RENÉ FURTERER 

 

Εκδότης 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
Απλοποιημένη μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 22.987.907,05 ευρώ,
με έδρα στη διεύθυνση 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne, Γαλλία·
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre B 319 137 576·
Ενδοκοινοτικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: FR42319137576.
Τηλέφωνο: +33 (0) 5 63 58 88 00
Ηλεκτρονική διεύθυνση: contact.furterer@pierre-fabre.com

Διευθυντής έκδοσης PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Προγραμματισμός
SMILE Απλοποιημένη μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 814.314,88 ευρώ,
με έδρα στη διεύθυνση 20 rue des Jardins
92600 Asnières Sur Seine, Γαλλία·
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre B 378 615 363 

 

ΕξυπηρετητήςPLATFORM.SH Απλοποιημένη μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 510.747,00 ευρώ,
131 Boulevard de Sébastopol
75002, Παρίσι, Γαλλία· Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών του Παρισιού B 521 496 059
Τηλέφωνο: +33 (0) 1 40 09 30 00
Ηλεκτρονική διεύθυνση: customercare@platform.sh

 

Συντελεστές
Σχεδιασμός, δημιουργία: WIDE· Σύλληψη, συντακτικό περιεχόμενο, φωτογραφίες/βίντεο: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ RENE FURTERER 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Σκοπός των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης (εφεξής οι «ΓΟΠΧ») είναι να καθοριστούν οι όροι χρήσης και πρόσβασης στην ιστοσελίδα της RENE FURTERER® (εφεξής «RENE FURTERER»), μάρκα που ανήκει στην PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (εφεξής «PFDC»), τους οποίους οι χρήστες (εφεξής οι «χρήστες») αποδέχονται με μόνη την πρόσβαση σε αυτούς.


Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν αποδέχονται τους ΓΟΠΧ, η RENE FURTERER τους παρακαλεί να αποχωρήσουν από την Ιστοσελίδα.
Οι ΓΟΠΧ υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η χρήση και η επίσκεψη της Ιστοσελίδας περιορίζονται σε προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.
Γενικά, ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από τη χρήση μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς (πνευματικά δικαιώματα) ή για σκοπούς αντίθετους με τους παρόντες ΓΟΠΧ.
Ο Χρήστης, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα, συμφωνεί να τηρεί τους ΓΟΠΧ, όπως αυτοί είναι δημοσιευμένοι κατά την ημερομηνία της επίσκεψης.
Οι ΓΟΠΧ ισχύουν για όλους τους Χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.renefurterer.com/gr-gr
Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη RENE FURTERER (δελτία προϊόντων, δελτία οδηγιών, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.), καθώς και μια πλήρη παρουσίαση των διαφόρων σειρών προϊόντων της RENE FURTERER. Η Ιστοσελίδα κοινοποιεί για τη RENE FURTERER πληροφορίες εκτός πλαισίου σύμβασης, με στόχο την περιγραφή του συνόλου των προϊόντων της εταιρείας, δίχως πρόθεση να πωλήσει άμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες (εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά) (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).
Εάν είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, δηλώνετε ότι έχετε λάβει άδεια από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας να κοινοποιείτε στη RENE FURTERER τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθώς και να λαμβάνετε ανακοινώσεις που αποστέλλει η RENE FURTERER.
Η Ιστοσελίδα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την PFDC. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί προσφορά στο πλαίσιο σύμβασης και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης.
Δεδομένου ότι η ενημέρωση της Ιστοσελίδας πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη όλων των δραστηριοτήτων, ενδέχεται ορισμένες νέες πληροφορίες, Υπηρεσίες ή ανακοινώσεις να μην είναι πλέον έγκυρες τη στιγμή που αυτές κοινοποιούνται ή ενδέχεται να είναι απλώς παρωχημένες. Η RENE FURTERER, παρά το ότι καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που κοινοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι πλήρως ενημερωμένες.
Η RENE FURTERER δεν εγγυάται την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών και των Υπηρεσιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η RENE FURTERER θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Οι πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που κοινοποιούνται ή προσφέρονται υπόκεινται επιπλέον σε ενημερώσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα μεταξύ της πρώτης επαφής με τον Χρήστη και της λήψης πλήρους γνώσης αυτών από τον Χρήστη. Η RENE FURTERER δεν εγγυάται επουδενί ότι οι πληροφορίες και οι Υπηρεσίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
Η χρήση της Ιστοσελίδας βρίσκεται υπό την μοναδική και πλήρη ευθύνη του Χρήστη. Η RENE FURTERER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνέπεια κατόπιν χρήσης της Ιστοσελίδας.
Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, κάθε νέα λειτουργία που βελτιώνει ή ενισχύει μία ή περισσότερες υφιστάμενες Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε νέα υπηρεσία εγκαινιάζεται από τη RENE FURTERER, υπόκειται στις ΓΟΣ. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι η Υπηρεσία παρέχεται σε αυτούς «ως έχει». Οι Χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στους ΓΟΠΧ, να μην στρεβλώνουν τους σκοπούς της Ιστοσελίδας και να μην επιχειρούν να ανακατευθύνουν τους Χρήστες σε άλλη υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
3.1Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη χρήση του Διαδικτύου. Ο Χρήστης, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (εφεξής ο «Εξοπλισμός»), πρέπει να έχει επαρκή πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, όπως μέσω προγράμματος τηλεφωνικής υπηρεσίας που επιτρέπει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από συμβατό υπολογιστή/τάμπλετ/κινητό τηλέφωνο, όπως ένα έξυπνο τηλέφωνο (iOS, Android) με σύνδεση WAP, WiFi ή 3G/4G.
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου/κινητού τηλεφώνου θα εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα έξοδα που ενδέχεται να απαιτήσει ο πάροχος υπηρεσιών ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, WAP ή/και 3G/4G, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.
Ο Χρήστης οφείλει να αποφεύγει, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, να παρεμποδίζει ή να διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία αυτής, των διακομιστών, των δικτύων ή/και να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να παραβιάζει την Ιστοσελίδα ή/και να τροποποιεί μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα τρίτου κατά τρόπο που να προκαλεί σύγχυση ως προς τη σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
Ο Χρήστης έχει επίγνωση των περιορισμών και των ορίων του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και κατά συνέπεια δεσμεύεται:
• να προστατεύει τον εξοπλισμό του από κάθε είδους ιούς, απόπειρες εισχώρησης, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και χρήση από τρίτους,
• να διασφαλίζει ότι οι όροι εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Εξοπλισμού του πληρούν τις απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
3. 2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από:
• τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών για πολιτικούς σκοπούς, για σκοπούς προπαγάνδας, ή προσηλυτισμού·
• τη χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους η Ιστοσελίδα προορίζεται·
• τη διενέργεια παράνομων δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικόνων, των βίντεο, κλπ.·
• τη διαφήμιση ή παρακίνηση άλλων Χρηστών χρήσης οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας, είτε ανταγωνιστικής είτε μη·
• την παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο·
• την παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας·
• την παραβίαση ισχύοντων νόμων και κανονισμών.
Απαγορεύονται στους Χρήστες τα εξής:
• Τηλεφόρτωση, αποστολή, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό για την ιδιωτική ζωή άλλου ατόμου, μισαλλόδοξο, ρατσιστικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο·
• Θέαση, ανάρτηση, λήψη ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που αντιβαίνει στους νόμους που ισχύουν στη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ιδίως όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία·
• Προσπάθεια παραπλάνησης άλλων Χρηστών με την πλαστοπροσωπία του ονόματος ή της επωνυμίας άλλου προσώπου, και ιδίως παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό τους ως εργαζόμενο ή συνεργάτη της PFDC και της RENE FURTERER, ή ως διαχειριστή, οδηγό ή εξυπηρετητή·
• Τηλεφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, τυχόν περιεχομένου που περιέχει ιούς ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού·
• Τηλεφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας (εφεξής συνολικά «Δικαιώματα») που ανήκουν σε άλλους·
• Διατάραξη της φυσιολογικής ροής στα παράθυρα διαλόγου, επιταχύνοντας την ταχύτητα κύλισης της οθόνης έτσι ώστε οι Χρήστες να μην είναι σε θέση να εντοπίζουν και να κάνουν κλικ σε ένα παράθυρο διαλόγου, ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ομοίως παρεμποδίζει τη δυνατότητα των Χρηστών να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο·
• Παρεμπόδιση ή διακοπή της Υπηρεσίας ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με την Υπηρεσία ή άρνηση να τηρήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, διαδικασίες, γενικούς κανόνες ή ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία· • Παρενόχληση άλλου Χρήστη ή Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο,
• Συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και δεδομένων ταυτοποίησης που αφορούν άλλους Χρήστες.
Η RENE FURTERER, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα έχει οριστεί από τη RENE FURTERER, έχει το δικαίωμα να διαγράφει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ενδέχεται να παραβιάζει τους όρους του παρόντος ή/και τους όρους των κανονισμών που ισχύουν ή/και που ενδέχεται να είναι επιλήψιμο κατ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Οι Χρήστες αποδέχονται επίσης ότι πρέπει να διαθέτουν ορθή κρίση και ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας επιβαρύνουν τους ίδιους.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
4.1. Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες 

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν μέρος μίας γενικής παρουσίασης της σειράς προϊόντων RENE FURTERER. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι στο πλαίσιο σύμβασης.
4.2. Χρήση των συμβουλών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες διατίθενται στους Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Η συγκεκριμένη διάθεση των πληροφοριών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που συνοδεύουν τις εν λόγω πληροφορίες. Χορηγείται στους Χρήστες μη αποκλειστική άδεια να βλέπουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για ιδιωτική τους χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται στους Χρήστες να αντιγράφουν ή να αναπαράγουν τις πληροφορίες εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο, να μεταφράζουν τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διατύπωση καθώς και να προσαρμόζουν αυτές.
Η RENE FURTERER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες, ή/και για ζημία από τις ως άνω πληροφορίες, που οφείλονται σε ελαττώματα ή σε πειρατεία. Επιπλέον, η RENE FURTERER δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα ως προς τις πληροφορίες ή τις συμβουλές που παρέχονται στους Χρήστες. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές δίνονται απλώς στο πλαίσιο της υποχρέωσης ως προς τα μέσα.
Τέλος, η RENE FURTERER δεν εγγυάται ούτε ρητά ούτε σιωπηρά και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και συμβουλών. Αυτές δίνονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και αμφιβολία, μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  rene.furterer.greece@pierre-fabre.com
Μέσω ταχυδρομείου:

PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
RENE FURTERER
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ.: 151 23

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους Χρήστες, αφού έχουν συνδεθεί, να χρησιμοποιούν την on line υπηρεσία αξιολόγησης και απόψεων προκειμένου να δημοσιεύουν αξιολογήσεις ή απόψεις (εφεξής «Αξιολογήσεις/Απόψεις») για τα προϊόντα της RENE FURTERER. Οι εργαζόμενοι της RENE FURTERER/PFDC ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές αυτής, δεν επιτρέπεται να αναρτούν στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε Αξιολόγηση/Άποψη.
Κάθε Χρήστης φέρει την ευθύνη για τη δική του Αξιολόγηση/ Άποψη. Η RENE FURTERER δεν μπορεί να κατηγορηθεί από κανέναν για Αξιολογήσεις/Απόψεις που αναρτήθηκαν από Χρήστη.
5.1. Προϋποθέσεις για την ανάρτηση Αξιολογήσεων/Απόψεων

Με τη δημοσίευση μίας Αξιολόγησης ή Άποψης στην Ιστοσελίδα, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται:
• ότι οι Αξιολογήσεις/Απόψεις αυτών συνάδουν με τους ΓΟΠΧ και τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• ότι είναι οι συντάκτες της(των) Αξιολόγησης(εων)/Αξιολόγησης(εων), ότι δεν υποδύονται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και ότι δεν χρησιμοποιούν ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραπλανητική ως προς την προέλευση της(των) Αξιολόγησης(εων)/Αξιολόγησης(εων)·
• ότι αυτοί είναι οι δημιουργοί των Αξιολογήσεων/Απόψεων και ότι αυτές δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων·
• ότι όλο το δημοσιευθέν περιεχόμενο είναι ακριβές και σαφές·
Επιπλέον, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν θα υποβάλλουν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο:
• μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά τους (oι Χρήστες δεν χρησιμοποιούν τα ονοματεπώνυμά τους, μόνο το όνομα ή το «όνομα χρήστη»)·
• εμπεριέχει πληροφορίες (όπως τιμές) για τους ανταγωνιστές της RENE FURTERER ή για τα προϊόντα αυτών (κυρίως άλλους κατασκευαστές ή/και διανομείς ή/και προμηθευτές καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων που σχετίζονται με την ομορφιά/φροντίδα των μαλλιών)·
• συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την αξιολόγηση των προϊόντων RENE FURTERER που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα· • αποτελεί αιτία αμοιβής τους από τρίτους σε οποιαδήποτε μορφή·
• μπορεί να εκληφθεί ως διαφημιστικό ή προωθητικό μέσο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης πελατείας·
• εμπεριέχει πληροφορίες με αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες, διευθύνσεις URL, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου·
• εμπεριέχει ιό υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή ψηφιακό αρχείο που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή βλάβη, ή οδηγίες για τη δημιουργία αντίστοιχου ιού, προγράμματος ή αρχείου·
• μπορεί να εκληφθεί ως δυσφημιστικό, απειλητικό, καταχρηστικό, επιβλαβές, κακόβουλο, που υποκινεί τη βία ή τη μισαλλοδοξία, χυδαίο, άσεμνο, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα επί της ιδίας εικόνας, ή ανάρμοστο με οποιονδήποτε τρόπο·
• αφορά στην απόκτηση ή παρέχει διάγνωση ή συμβουλές που σχετίζονται με ιατρικά, ψυχολογικά, νομικά, οικονομικά και λοιπά, θέματα.
5.2. Έλεγχος, δημοσίευση και τροποποίηση Αξιολογήσεων και Απόψεων

  • Χαρακτηριστικά ελέγχου
  • πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση από τη RENE FURTERER. 
  • εντός μέγιστης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή τους από τον Χρήστη. 
  • Άρνηση δημοσίευσης

Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιασδήποτε Αξιολόγησης ή Απόψεως που θεωρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της, ότι παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο Ι. 


Επιπλέον, η Rene Furterer διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει:
• περιεχόμενο που υποβάλλεται εις διπλούν·
• απόψεις που έχουν γραφτεί σε γλώσσα άλλη από αυτή της Ιστοσελίδας·
• τυχόν ακατάληπτο περιεχόμενο (κυρίως περιεχόμενο που περιέχει τυχαίους χαρακτήρες ή σειρές λέξεων).
• Αξιολογήσεις/Απόψεις που δημοσιεύονται
Οι Αξιολογήσεις/Αξιολογήσεις που δημοσιεύονται αφού έχουν ελεγχθεί, θα είναι ορατές στην Ιστοσελίδα για μια περίοδο τριών (3) ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου, Αξιολογήσεις/Απόψεις αποθηκεύονται από τη RENE FURTERER για άλλη μία περίοδο τριών (3) ετών.
Οι Αξιολογήσεις/Απόψεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τη στιγμή της υποβολής τους από τον Χρήστη.
5.3. Πνευματική ιδιοκτησία

Οι Χρήστες, για όλες τις Αξιολογήσεις/Απόψεις που υποβάλλουν στην Ιστοσελίδα, χορηγούν δια του παρόντος στη RENE FURTERER ατελή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, διεθνούς χαρακτήρα άδεια για περίοδο τριών (3) ετών να αναπαράγει, να εκπροσωπεί, να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να ενσωματώνει σε άλλα έργα, και να διανέμει τις εν λόγω Αξιολογήσεις/Απόψεις (εν όλω ή εν μέρει) και να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή/και να ενσωματώνει το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τεχνολογία.
Οι χρήστες δια του παρόντος αναγνωρίζουν ότι η RENE FURTERER δύναται, ιδίως, να μεταφράζει και να δημοσιεύει Αξιολογήσεις/Απόψεις για τις τρέχουσες και μελλοντικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αυτής (όπως όλως ενδεικτικώς: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, κ.λπ.) καθώς και για κάθε ξένη έκδοση της Ιστοσελίδας της και, κυρίως, για τις Ιστοσελίδες των συνεργατών της.
Οι Χρήστες ενημερώνονται δια του παρόντος ότι η δημοσίευση μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά τους (ή το όνομα χρήστη όπως προτείνεται ανωτέρω) το οποίο χρησιμοποιούν κατά τη δημοσίευση των Αξιολογήσεων/Απόψεών τους. Οι Χρήστες αποδέχονται δια του παρόντος ότι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, οι Αξιολογήσεις/Απόψεις αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εμπορική επωνυμία της RENE FURTERER και με τα λογότυπα που συνδέονται με αυτή.
5.4. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με τα προϊόντα RENE FURTERER ή τη χρήση τους, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη RENE FURTERER στην ακόλουθη διεύθυνση: rene.furterer.greece@pierre-fabre.com

Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τη γνώμη σας στην υπηρεσία καταναλωτών της, εάν το κρίνει σκόπιμο.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
6.1 ΕΥΘΥΝΗ

 Η χρήση της Ιστοσελίδας τελεί υπό την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των Χρηστών. Οι Χρήστες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αυτή προορίζεται.
Η RENE FURTERER εγγυάται στους Χρήστες την αδιατάρακτη επίσκεψη της Ιστοσελίδας και, κυρίως, εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει τυχόν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου όπως και ότι η Ιστοσελίδα είναι γνήσια. Η RENE FURTERER εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας Γαλλικής νομοθεσίας και με τα εφαρμοστέα βιομηχανικά πρότυπα αναφορικά με ιστοσελίδες.
Οι Χρήστες δεσμεύονται να μην εισάγουν, είτε εκουσίως είτε ακουσίως, τυχόν ιούς, σφάλματα, ή οποιουδήποτε είδους αρχεία που διαταράσσουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Στην εν λόγω περίπτωση, ευθύνονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου οι ίδιοι για τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Στο πνεύμα του σεβασμού προς όλους, η RENE FURTERER μπορεί να εκκινήσει νομική διαδικασία κατά των Χρηστών που δεν συμμορφώνονται.
Οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι πλήρως ενήμεροι για τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του Διαδικτύου και, ειδικότερα, ότι η διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι πλήρως αξιόπιστη από τεχνική άποψη δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς, οι οποίοι ορισμένες φορές διακόπτουν την πρόσβαση ή καθιστούν αυτή αδύνατη.
Η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.
Η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή συνέπειες που προκαλούνται από την κακή χρήση των Υπηρεσιών, των πληροφοριών ή της Ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, η RENE FURTERER δεσμεύεται μόνο από απλή υποχρέωση ως προς τα μέσα.
Η RENE FURTERER, οι προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι της RENE FURTERER/PFDC δεν φέρουν ευθύνη:
- Για οποιαδήποτε ζημία, είτε αυτή προκύπτει από τη σύνδεση, την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είτε από τη χρήση αυτής·
- Για ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση των Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα·
-Για άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, ιδίως κάθε λειτουργική, οικονομική, ή εμπορική ζημία ή ζημία της ιστοσελίδας ή των δεδομένων σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών, ακόμη και αν η RENE FURTERER έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης αυτής.
Σε καμία περίπτωση η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για ζημία σε Πληροφορίες/Υπηρεσίες ή για τυχόν φθορά που συνδέεται με την παρούσα Υπηρεσία. Καμία Πληροφορία ή Υπηρεσία που παρέχει η Ιστοσελίδα δεν ερμηνεύεται ως παροχή συγκεκριμένης εγγύησης.
Με την επιφύλαξη των νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που είναι σε ισχύ, η RENE FURTERER δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποζημίωση, ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, για απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων ή άυλων στοιχείων του ενεργητικού ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, και γενικότερα για κάθε γεγονός που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή/και τυχόν ιστοσελίδα τρίτου.
6.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η RENE FURTERER καταβάλλει προσπάθεια να διατηρείται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, δίχως ωστόσο να δεσμεύεται από καμία υποχρέωση να πράττει αυτό. Ως εκ τούτου, η RENE FURTERER έχει το δικαίωμα να διακόπτει την πρόσβαση, κυρίως για σκοπούς συντήρησης και αναβάθμισης. Σε καμία περίπτωση η RENE FURTERER δεν ευθύνεται για τις συγκεκριμένες διακοπές και για τις συνέπειες που ενδέχεται να ανακύψουν για τον Χρήστη ή για οποιονδήποτε τρίτο.
Η RENE FURTERER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαγράφει την Ιστοσελίδα δίχως προηγούμενη ειδοποίηση και δίχως καμία απολύτως ευθύνη. Η διαγραφή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που να δικαιολογεί για τους Χρήστες οποιαδήποτε συγκεκριμένη αποζημίωση ή χρηματική αποζημίωση.
6.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι:
• • Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και είναι προσβάσιμες αναλόγως διαθεσιμότητας. Η RENE FURTERER δεν παρέχει τυχόν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ποιότητα και τη συμβατότητα της Υπηρεσίας με κάθε συγκεκριμένη χρήση ή σχετικά με τη μη παραβίαση των κανόνων χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες αυτής (ενδεικτική απαρίθμηση).
• Η RENE FURTERER δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Χρηστών ότι: η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή δίχως σφάλματα· τα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή και αξιόπιστα· η ποιότητα όλων των Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που λαμβάνονται από τους Χρήστες λόγω της Υπηρεσίας θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτών· ή ότι θα διορθωθούν, εάν υπάρχουν, τυχόν ελαττώματα του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
• Με ευθύνη του Χρήστη, αποκτάται τυχόν υλικό που τηλεφορτώνεται ή λαμβάνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ζημία που τυχόν προκληθεί σε υπολογιστές ή για τυχόν απώλεια δεδομένων μετά την τηλεφόρτωση του εν λόγω υλικού.
ΆΡΘΡΟ 7 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (όπως, κυρίως, το κείμενο, τα δεδομένα, οι βάσεις δεδομένων, τα γραφιστικά, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα, τα κινούμενα σχέδια, οι εικόνες, τα βίντεο, τα ηχητικά, το λογισμικό και όλα τα άλλα στοιχεία) (εφεξής «Στοιχεία») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της RENE FURTERER ή/και τρίτου που έχει παραχωρήσει την άδεια στην εταιρεία. Τα Στοιχεία υπόκεινται στη Γαλλική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και, γενικότερα, στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα εν λόγω Στοιχεία προστατεύονται από τα δικαιώματα του δημιουργού, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά απόρρητα ή/και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Διατηρούνται τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναπαράστασης ή δημόσιας ανακοίνωσης, όπως η οπτική αναπαράσταση, η φωτογραφική, η εικονογραφημένη, ή άλλου τύπου αναπαράσταση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον διευθυντή της δημοσίευσης.
Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και η αναπαραγωγή τους συνιστά παραβίαση. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα χρήσης. Σύμφωνα με το Άρθρο L. 122-4 του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή που δεν επιτρέπεται ρητά, είτε ολικά είτε μερικά, με οποιοδήποτε μέσο, είναι παράνομη και συνιστά παραβίαση που τιμωρείται σύμφωνα με τα Άρθρα L. 335-2 και επόμενα, του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να πωλεί, να αντιγράφει, να μισθώνει, να εμπορεύεται, να μεταβιβάζει, ή άλλως να παραχωρεί περαιτέρω την άδεια εκμετάλλευσης, να τροποποιεί, ή να προσαρμόζει την Ιστοσελίδα, να συνδυάζει αυτή εν όλω ή εν μέρει με ένα άλλο τμήμα του λογισμικού, να τη μεταφράζει, να τη διαλύει, να την αποσυναρμολογεί ή να δημιουργεί οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού, του οποίου οι λειτουργίες προέρχονται από τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, δίχως ρητή γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Δημοσίευσης.
Η RENE FURTERER παρέχει στον Χρήστη δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική άδεια για ιδιωτική χρήση και μόνο για να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί και να βλέπει την Ιστοσελίδα και τα Στοιχεία αυτής. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται για αποκλειστικά προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, και με την επιφύλαξη της διατήρησης όλων των συναφών στοιχείων που φέρουν δικαιώματα αναπαραγωγής και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράφει ή να αναπαράγει τα Στοιχεία εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο, να μεταφράζει τα Στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διατύπωση καθώς και να τα προσαρμόζει.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των διατάξεων του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
ΆΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ιστοσελίδας, η RENE FURTERER καλεί τους Χρήστες να ανατρέξει στις ακόλουθες πληροφορίες: https://www.renefurterer.com/gr-gr/politikhe-prostashias-prosopikhon-dedomhenon
ΆΡΘΡΟ 9 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η RENE FURTERER μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές που ενδέχεται να ανήκουν ή και να μην ανήκουν στον Όμιλο Pierre Fabre. Αυτές οι ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές δεν έχουν καμία σχέση με την Ιστοσελίδα.
Η RENE FURTERER δεν δημοσιεύει ούτε παρακολουθεί τις πηγές και το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή των συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές.
Οι σύνδεσμοι στις εν λόγω ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση εκ μέρους της RENE FURTERER επιδοκιμασία, έγκριση, ή συμφωνία με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών, και ειδικότερα με τη δυνητική χρήση αυτών.
Κατά συνέπεια, η RENE FURTERER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τα cookies ή για άλλα στοιχεία από αυτές τις ιστοσελίδες ούτε για τυχόν αποζημίωση ή ζημία, αποδεδειγμένη ή φερόμενη, που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών, υπηρεσιών, ή δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε αυτές τις ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές.
Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου στην Ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια από τη RENE FURTERER. Οποιοδήποτε αίτημα για τη χορήγηση άδειας πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: rene.furterer.greece@pierre-fabre.com

ΆΡΘΡΟ 10 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies στην Ιστοσελίδα, η RENE FURTERER συνιστά στους Χρήστες να ανατρέξουν στον πίνακα Cookies στην ακόλουθη διεύθυνση:https://www.renefurterer.com/gr-gr/politikhe-prostashias-prosopikhon-dedomhenon


ΆΡΘΡΟ 11 - ΜΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Σε περίπτωση που ένας εκ των όρων των ΓΟΠΧ καθίσταται άκυρος και ανίσχυρος λόγω αλλαγής σε νόμους ή κανονισμούς ή λόγω δικαστικής απόφασης, σε καμία περίπτωση αυτό δεν επηρεάζει το κύρος και την υποχρέωση να τηρηθούν οι λοιποί όροι των ΓΟΠΧ.
Σε περίπτωση που ένας εκ των Συμβαλλομένων δεν επικαλεστεί κάποιον από τους όρους των ΓΟΠΧ, αυτό δεν συνιστά παραίτηση αυτού από τη δυνατότητα επίκλησης του ίδιου όρου στο μέλλον.
ΆΡΘΡΟ 12 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση που ένας όρος των ΓΟΠΧ καταστεί άκυρος ή αν οι ΓΟΠΧ περιέχει κενό, ο εν λόγω όρος αντικαθίσταται από άλλον που πλησιάζει, από άποψη νομικής ερμηνείας, όσο το δυνατόν περισσότερο στον προηγούμενο.
Οι Χρήστες δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει τους ΓΟΠΧ και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά καθολική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ΓΟΠΧ από όλους τους Χρήστες.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους ΓΟΠΧ ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Ιστοσελίδα ή το Λογαριασμό Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να απευθυνθούν γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: rene.furterer.greece@pierre-fabre.com.
ΆΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΠΧ 

Η RENE FURTERER μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους ΓΟΠΧ. Οι τροποποιήσεις αυτές θα κοινοποιούνται στους χρήστες. Τυχόν χρήση της Ιστοσελίδας μετά την κοινοποίηση της τροποποίησης θα θεωρείται ως αποδοχή των ΓΟΠΧ. Οι ισχύοντες ΓΟΠΧ τίθενται σε ισχύ στην Ιστοσελίδα από την ημερομηνία χρήσης αυτής από το Χρήστη. Ο Χρήστης, σε περίπτωση διαφωνίας με τις τροποποιήσεις των ΓΟΠΧ, δεσμεύεται να μην επισκεφτεί την Ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση μετάφρασης των ΓΟΠΧ, ισχύει και εφαρμόζεται μόνο η γαλλική έκδοση.
ΆΡΘΡΟ 14 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ΓΟΠΧ υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τους συγκεκριμένους ΓΟΠΧ υπόκειται σε διαμεσολάβηση πριν από οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαιτησία. Εφόσον αποτύχει η διαμεσολάβηση, το Εφετείο του Παρισιού, ως αρμόδια δικαιοδοσία, επιλαμβάνεται της διαφοράς. 

Επιστροφή στην κορυφή