Η Green Mission Pierre Fabre

Δίνοντας πάντα περισσότερο νόημα στις δραστηριότητές μας

Είναι η περιβαλλοντικά υπεύθυνη δέσμευσή μας να καινοτομούμε με βιώσιμο τρόπο, ωφελώντας τόσο τη Φύση όσο και την Ανθρωπότητα και οι δραστηριότητές μας να γίνονται ολοένα και πιο φυσικές αποκτώντας συνεχώς περισσότερο νόημα. Η διατομεακή προσέγγιση του Ομίλου, συνεπής και ουσιαστική για τους καταναλωτές μας, βασίζεται σε 5 σημαντικά σημεία δράσης.

rf_engag_greenmission-2
rf_engag_biodiversite-1

Μακροχρόνια καινοτομία με έμπνευση από τη Φύση

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνογνωσία μας στον τομέα των φυτών, την επιλογή φυτών από βιώσιμες πηγές και την ανάπτυξη της οικολογικής εκχύλισης για την παρασκευή καινοτόμων και οικολογικά σχεδιασμένων δραστικών συστατικών.

Διασφάλιση της ποιότητας και του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων μας

Με τη διασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης πιστοποιημένων βιολογικών ενεργών συστατικών Ecocert, καθώς και των ηθικών πρακτικών μας.

rf_engag-greenmission-1
rf_engag_greenmission-4

Εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων

Προώθηση «πράσινων» πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και των συνεργατών μας.

rf_engag_pfaffia-3

Με σεβασμό στους αγρότες και στους προμηθευτές μας

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών εφοδιασμού μας και των κοινοτήτων τους σε όλον τον κόσμο, ανάπτυξη ασφαλών και δίκαιων προμηθευτών, υποστήριξη των εργαζομένων (ανάπτυξη δεξιοτήτων, ισότητα των φύλων).

Προστασία της φυτικής κληρονομιάς μας

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, δέσμευση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα μας, προώθηση της βιολογικής γεωργίας και προώθηση της αγροοικολογίας.

rf_engag-pack-4
rf_engag-greenmission-3
Επιστροφή στην κορυφή