rf_mag_rs_my_rf_product_ep_1_principal_visual_1-1

René's geheimen

Mijn René Furterer product van A tot Z

Aflevering 1

Van plant tot extract

Lang voordat het een concentraat van weldaden is dat in de palm van uw hand past, is elk product van René Furterer niet ontstaan uit een kool of een roos, maar uit een plant. Veel meer dan een grondstof is de plant een bron van inspiratie, een genialiteit die, mits bewaring, slechts wacht om ontdekt te worden.

Plantkunde, het eerste ontwerp van een Furterer-product

Achter de kennis van planten gaan verschillende, elkaar aanvullende expertises schuil. Alvorens een toepassing of een formulering te bedenken, zijn het de plantkundigen die de bestaande natuurlijke hulpbronnen en hun potentiële of bewezen gunstige invloeden identificeren.
Voor een plantkundige is kennis het vermogen om soorten te identificeren. Daartoe beschikken René Furterer en Pierre Fabre over de grootste particuliere collectie plantenmonsters ter wereld: meer dan 15.600 en meer dan 1.200 soorten, waaronder meer dan 300 bedreigde soorten, die in twee conservatoria worden bewaard. Deze uitzonderlijke reservaten zijn gewijd aan onderzoek en aan de instandhouding en bescherming van bedreigde soorten.

Fytochemische expertise is gewijd aan het onvermoeibaar ontleden van de moleculen van soorten en hun werkingsmechanismen. Aangezien planten nooit ophouden hun geheimen prijs te geven, is het van essentieel belang ze steeds in het oog te houden. Innoveren is dus iets nieuws maken van iets bekends.

Innovatie kan ook gebaseerd zijn op de toegang tot een hulpbron, of zelfs op de ontdekking van een plant die nog niet in de lijst is opgenomen. Dit alles gebeurt binnen een zeer strikt regelgevingskader, dat van het Nagoya-protocol, dat de bescherming van de biodiversiteit en het behoud van bekende en nog te ontdekken natuurlijke hulpbronnen waarborgt.

rf_mag_rs_my_rf_product_ep_1_verbatim_visual_1_4-5
Planten houden nooit op hun geheimen prijs te geven.
rf_mag_rs_my_rf_product_ep_1_verbatim_visual_2_4-5 368x523

Landbouw en verwerking: van plant tot extract

Als het belang van een plant en de behoefte van het haar elkaar ontmoeten, laat het verhaal zich meeslepen. Het proces wordt opgeschaald om de productie van een extract op industrieel niveau mogelijk te maken, met het grootste respect voor de plant en de duurzaamheidscriteria volgens welke René Furterer werkt.

Het onveranderlijke principe van de landbouwproductie blijft dat van de duurzaamheid van de hulpbron. Er is geen sprake van het in gevaar brengen of oogsten op een zodanige wijze dat de natuurlijke cycli van de ecosystemen duurzaam worden verstoord. Om dit te bereiken geeft René Furterer de voorkeur aan het telen van planten op eigen grond: een biologisch beplant gebied van 200 hectare waar we onze ecologische voetafdruk onder controle houden. Waar dit niet mogelijk is, gaan we partnerschappen aan met specificaties die even streng zijn als degene die we onszelf opleggen. 97% van onze leveranciers wordt regelmatig gecontroleerd en de traceerbaarheid van onze leveringen is in alle stadia gegarandeerd. Daarnaast voeren we ter plaatse acties uit voor het behoud en de herbeplanting, zoals in Madagaskar met de distributie van Moringa-planten aan de boeren van Ranopiso. Voor de productie van Karité, Moringa, Pfaffia en Argan hebben we ook ethische distributiekanalen ontwikkeld in de landen van oorsprong van deze gewassen.

Zodra de plant is geoogst, moeten de moleculen die nodig zijn om het actieve bestanddeel te produceren, worden geëxtraheerd. Dit gebeurt allemaal op onze Franse sites. In de eerste plaats in het laboratorium, waar de verwachte specificaties van ons eindproduct en de criteria inzake doeltreffendheid en onschadelijkheid worden vastgesteld. De plant wordt ontleed, de moleculen blootgelegd, niets ontsnapt ons.
Zodra deze fase is voltooid en het recept is geperfectioneerd, verhuist de productie naar onze site in Gaillac om industriële schaal te bereiken. De extractiemethoden hangen af van de eisen die aan het eindproduct worden gesteld en van de verwachte formulering, maar tegenwoordig maken onze procédés gebruik van oplosmiddelen van biologische oorsprong met bewezen onschadelijkheid en die een beperkte invloed hebben op het milieu. In alle stadia worden uitgebreide tests uitgevoerd om de stabiliteit van het extract en de overeenstemming ervan met de beoogde specificaties en voorschriften te garanderen. Doseringen, aanwezigheid van zware metalen, ziekteverwekkers, allergenen, toxiciteit, alles wordt gescreend vóór de validatie die de industriële productie op gang brengt.

Hoewel de weg van de plant naar het extract vrij lineair lijkt, is het in feite de plant die het bos verbergt! Er zijn evenveel manieren om een nieuw project te benaderen als er projecten zijn, maar het belangrijkste is een open geest te behouden, een passie voor het uitbreiden van kennis, en een mengeling van nederigheid tegenover de natuur en inspiratie door observatie.

Volgende stap: van formulering naar product!

rf_mag_rs_my_rf_product_ep_1_verbatim_visual_3_4-5
Innovatie is ook iets nieuws maken van iets bekends.
rf_mag_rs_my_rf_product_ep_1_verbatim_visual_4_4-5 368x523

Onze behandelingen op uw maat

Behandeling tegen reactieve haaruitval

Triphasic Reactional Behandeling tegen reactieve haaruitval

Remt haaruitval af - Stimuleert de haargroei

Ophelderende spray

Okara Blond Ophelderende spray

Ontwart - Ontwart onmiddellijk

Hydraterende dagcrème voor meer glans

Karité Hydra Hydraterende dagcrème voor meer glans

Vergemakkelijkt styling - Beschermt en hydrateert droog haar

HC_FOOTER_1
Terug naar boven