ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES


Děkujeme Vám za návštěvu našich Webových stránek. Zajištění ochrany a zabezpečení informací pro naše zákazníky a uživatele je pro naši společnost Pierre Fabre nejvyšší prioritou.
Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké údaje jsou shromažďovány na našich Webových stránkách a jak jsou zpracovávány.
Informace, které hledáte, můžete získat přímo kliknutím na jednu z ikon v níže uvedené nabídce.
 

Kdo jsme?


Tyto internetové stránky (dále jen „Webové stránky“) jsou provozovány společností Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 place Abel Gance 92100 Paris (dále jen „Pierre Fabre“, „My“, „Náš/naše“, „Nás“), jako správcem osobních údajů, které jsou na Webových stránkách sbírány pro účely popsané níže.

Přečtěte si, prosím, tyto zásady ochrany soukromí a potvrďte podmínky zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě našich Webových stránek. Všimněte si, prosím, že tyto zásady může společnost Pierre Fabre kdykoli aktualizovat. Datum poslední revize se zobrazí na této stránce. Doporučujeme, abyste ji pravidelně navštěvovali.
 

Informace, které o Vás shromažďujeme


V závislosti na Vámi využívaných službách poskytovaných na našich Webových stránkách a Vašich volbách a konfiguraci Vašeho koncového zařízení (zejména s ohledem na cookies a jiné sledovací nástroje) zahrnují osobní údaje týkající se Vaší osoby (dále jen „Osobní údaje“) shromažďované a zpracovávané společností Pierre Fabre zejména:
 • Při používání našich Webových stránek nám můžete dobrovolně poskytnout Osobní údaje včetně: Vašeho příjmení, jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, Vašich preferencí a zájmů a dalších případných osobních informací požadovaných za účelem vyřízení případné žádosti nebo stížnosti.
 • Pokud navštívíte Webové stránky, náš sever automaticky shromáždí informace z daného prohlížeče nebo zařízení včetně Vaší domény, IP adresy, data, času a trvání Vaší návštěvy, typu prohlížeče, operačního systému a návštěv stránky.

  Vaše Osobní údaje můžeme získávat z jiných zdrojů.

Účely zpracování Vašich Osobních údajů


Následuje přehled účelů, k nimž Vaše Osobní údaje používáme a důvodů, proč je potřebujeme zpracovávat.

Účely zpracování Proč potřebujeme zpracovávat Vaše Osobní údaje
odpovědět na Vaše otázky zaslané e-mailem, kontaktním formulářem a chaty sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre, v jejichž rámci je zpracování nezbytné pro běžnou podnikatelskou činnost
poskytování lepších služeb, např. nalezení nejbližšího obchodu nebo kontaktního místa sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre poskytovat lepší služby svým zákazníkům
spravovat a optimalizovat vztahy se zákazníky včetně zlepšování našich Webových stránek, produktů a služeb obecně sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre na poskytování lepších služeb zákazníkům
pokud nevyjádříte nesouhlas dle níže uvedených článků „Vaše práva“ a „Cookies“, chceme lépe porozumět Vašim preferencím analyzováním Vašeho chování na našich Webových stránkách, a to za účelem nabídky produktů nebo služeb odpovídajících Vašim zájmům sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre na poskytování lepších služeb zákazníkům
zasílání informací o našich nabídkách, novinkách a událostech (zpravodaje, pozvánky a jiné publikace) Váš výslovný souhlas
statistické účely sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre, v jejichž rámci je zpracování nezbytné pro běžnou podnikatelskou činnost
oznámení příslušným orgánům veřejné správy jakékoli problémy, stížnosti a reklamace týkající se našich produktů plnění naší zákonné povinnosti

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění výše uvedených účelů, jsou označeny hvězdičkou na příslušných místech našich Webových stránek, kde jsou shromažďovány. Pokud byste tato povinná políčka nevyplnili, nebudeme moci zpracovat Vaši žádost a/nebo Vám poskytnout požadované produkty a služby. Ostatní Osobní údaje jsou poskytovány čistě dobrovolně a umožňují nám více se o Vás dovědět a na základě toho zlepšit naši komunikaci a služby. Další informace o účelech a právním základu pro určité typy zpracování lze nalézt níže.

Sdílení a předávání Osobních údajůJsme součástí nadnárodní skupiny Pierre Fabre a občas tedy bude třeba sdílet Vaše Osobní údaje s ostatními společnostmi ze skupiny, pokud to bude nezbytné pro účely uvedené výše.

Rovněž můžeme angažovat jinou osobu jako poskytovatele služeb (kteří budou postupovat podle našich pokynů), aby nám pomohli při poskytování údajů, produktů nebo služeb a při naší podnikatelské činnosti nebo při správě a zlepšování našich Webových stránek. V takovém případě mohou tyto další osoby potřebovat přístup k Vašim Osobním údajům.

Pokud jsou Vaše Osobní údaje předávány mimo EHS (Evropský hospodářský prostor) jiným společnostem v rámci skupiny Pierre Fabre nebo poskytovatelům služeb, přijmeme takové kroky, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje budou mít stejnou úroveň ochrany, jako kdyby zůstaly v rámci EHS, a to i za pomocí uzavření dohod o předávání údajů za použití Evropskou komisí schválených standardních smluvních doložek ve znění případných změn či doplňků anebo na základě certifikačních programů, jako je Štít soukromí EU - USA anebo jiných nástrojů pro předávání, jako jsou například rozhodnutí o odpovídající ochraně, závazná podniková pravidla nebo smlouvy schválené orgány EU pro ochranu osobních údajů. Pro předávání jiným společnostem v rámci skupiny Pierre Fabre mimo EHS jsme uzavřeli vnitroskupinovou smlouvu o předávání osobních údajů založenou na standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí ve znění pozdějších změn a doplňků, jež chrání osobní údaje přenášené v rámci skupiny společností Pierre Fabre.

Máte právo získat podrobnosti ohledně mechanismů předávání, na jejich základě jsou Vaše Osobní údaje přenášeny mimo EHS, pokud napíšete na contact.furterer.cz@pierre-fabre.com.

Můžeme sdílet Vaše Osobní údaje s jinými osobami v rámci možného prodeje naší společnosti, některých našich aktiv, nebo aktiv společností z naší skupiny. V takovém případě mohou být Osobní údaje našich uživatelů součástí předávaných informací.

Rovněž odpovíme na žádosti o informace, pokud to bylo požadováno zákonem, nebo pokud by taková odpověď byla nezbytná pro ochranu našich práv a/nebo uložená v rámci soudního řízení, soudním příkazem, žádostí orgánu veřejné správy nebo na jiném právním základě, který by vůči nám byl účinný.

Marketing [SMS & e-maily]


Pokud je to v souladu se zákonem a případně na základě Vašeho souhlasu - je-li nezbytný - můžeme s Vámi komunikovat SMS a e-mailem, abychom Vás informovali o našich produktech a službách. Pokud si nadále nepřejete dostávat obchodní sdělení, použijte prosím odkaz ["odhlásit se" uvedený v našich e-mailech nebo odešlete SMS STOP na číslo uvedené v naší SMS nebo nás kontaktujte přímo na contact.furterer.cz@pierre-fabre.com nebo +420 286 004 111 a my Vám přestaneme tato sdělení posílat.

Doba uchování Vašich Osobních údajů


Obecně platí, že budeme Vaše Osobní údaje uchovávat jen tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly shromažďovány.

Uchováváme Vaše Osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro správu vztahu s Vámi (například pokud si otevřete účet, koupíte produkt z našich Webových stránek atd.).

Avšak pro marketingové účely uchováváme Vaše Osobní údaje po dobu tří let od posledního kontaktu s Vámi (pokud nejste zákazník a pokud nezůstáváme v kontaktu s Vámi prostřednictvím našich propagačních aktivit) anebo (pokud jste zákazník) dokud nevznesete námitku při zaslání některého z Našich obchodních sdělení.

IP adresy shromážděné pro účely zabezpečení nebudou uchovávány déle než 10 dní.

A konečně protokoly připojení, které jsou ukládány na základě Vašeho souhlasu, za použití cookies a ostatních sledovacích prostředků použitých na našich Webových stránkách, musí být v souladu s platnými právními předpisy po dobu, která nepřesáhne třináct (13) měsíců. Další podrobnosti naleznete v oddílu „Cookies“ níže.

Budeme muset uchovávat Vaše Osobní údaje v archivním režimu i po uplynutí výše uvedeného období, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti nebo pokud je to nezbytné v důsledku příslušné promlčecí lhůty, potřeby prokázat existenci práva nebo smlouvy (např. všechny informace o transakcích jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy a 5 let po skončení její platnosti).

Až Vaše Osobní údaje již nebudou potřeba pro uvedené účely nebo archivaci v souladu s našimi zákonnými povinnostmi nebo promlčecími lhůtami, zajistíme jejich úplné vymazání nebo anonymizaci.


Externí odkazy


Webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných osob. Protože společnost Pierre Fabre ani neřídí ani není odpovědná za ochranu soukromí takových internetových stránkách, doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany soukromí těchto internetových stránek jiných osob. Tyto zásady se vztahují výhradně na Osobní údaje shromážděné na našich Webových stránkách nebo v průběhu naší podnikatelské činnosti.

Vaše práva


Dle příslušných právních předpisů máte následující práva týkající se Vašich Osobních údajů:
 • získat kopii Vašich Osobních údajů společně s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou tyto Osobní údaje zpracovávány;
 • opravit nepřesné Osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných údajů);
 • vymazat Vaše Osobní údaje (za omezených okolností, pokud jejich další zpracování není nutné s ohledem na účely, za jakými byly shromážděny nebo jinak zpracovávány);
 • omezit zpracování Vašich Osobních údajů tam, kde:
  • je zpochybněna přesnost Osobních údajů;
  • je zpracování nezákonné, ale odmítáte výmaz Vašich Osobních údajů;
  • nepožadujeme nadále Vaše Osobní údaje, ale stále je potřebujeme pro zajištění, uplatnění nebo obranu právních nároků;
 • požádat o přenos Vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu jiné osobě (nebo Vám), pokud je naše zpracování založeno na Vašem souhlasu anebo plnění smlouvy s Vámi;
 • odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (kde se zpracování zakládá na Vašem souhlasu);
 • odmítnout zpracování pro marketingové účely a
 • získat, nahlédnout kopii patřičných záruk, podle kterých jsou Vaše Osobní údaje přenášeny do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.


Vedle výše uvedených práv máte právo odmítnout případné zpracování Vašich osobních údajů podepřené oprávněným zájmem společnosti Pierre Fabre včetně profilování (na rozdíl od Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy s Vámi). Také máte právo na odmítnutí jakéhokoli zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.

Rovněž máte právo na podání stížnosti u Vašeho místního dohledového orgánu pro ochranu osobních údajů, konkrétně v České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pro uplatnění těchto práv nás, prosím, kontaktujte za pomocí níže uvedených informací. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat doklad totožnosti a že si vyhrazujeme právo účtovat poplatky tam, kde je to povoleno zákonem, například pokud Vaše žádost bude zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Budeme se snažit odpovědět na Vaši žádost ve stanovených lhůtách.

Cookies


Cookie je malý soubor, který může být uložen na pevném disku Vašeho zařízení nebo na webovém serveru. Používáme cookies, abychom získali automaticky shromažďované údaje popsané výše. Nemusíte je přijmout a můžete si vybrat, které cookie přijmete změnou parametrů ve Vašem prohlížeči tak, aby žádné cookies neakceptoval. Samozřejmě je můžete odmítnout nebo smazat. Za tímto účelem je možné je odebrat z Vašeho zařízení, a to pomocí stránky nápovědy prohlížeče, který používáte, nebo odmítnutím "souborů cookie" vypnutím této funkce v prohlížeči.

Typy cookies, které používáme


Na našich Webových stránkách používáme různé typy cookies pro různé účely: nutné cookies, výkonnostní cookies, marketingové cookies a funkční cookies. Některá cookies mohou být poskytnuta třetí stranou, aby zajistila další funkčnost našich Webových stránek, a tato jsou uvedena níže.

 • Nutné cookies: jsou to cookies nezbytná pro splnění akce, která je Vámi požadována, jako je Vaše identifikace při přihlášení. Pokud těmto cookies bráníte úpravou nastavení Vašeho prohlížeče, nemůžeme Vám zaručit, jak naše Webové stránky v průběhu Vaší návštěvy budou reagovat.
 • Výkonnostní cookies: to jsou cookies používaná pro zlepšení našich Webových stránek, například pro analýzu, díky které vidíme, jak jsou naše Webová stránky používány a kde můžeme provádět zlepšení. Tato cookies se používají pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše Webové stránky. Informace jsou shromažďovány anonymně a zahrnují počet návštěvníků, odkud na Webové stránky přišli a stránky, které navštívili.
 • Marketingové cookies: tato cookies se používají pro zobrazení reklam, které se týkají konkrétního přístroje nebo jiného zařízení (nikoli jmenované nebo jinak identifikovatelné osoby), které jsou upraveny na míru zájmům souvisejícím s aktivitou na Webových stránkách spojenou s tímto zařízením (například reklamní bannery, na které jste poklepali, navštívené podstránky, vyhledávané otázky). Tato cookies se rovněž používají pro omezení počtu zobrazených reklam stejně pro zlepšení efektivity reklamní kampaně. Rovněž si mohou pamatovat, že jste Webové stránky navštívili z určitého zařízení a sdílet tuto informaci s marketingovými organizacemi. Marketingová cookies na našich Webových stránkách jsou provozována jinými osobami s naším svolením. Marketingová cookies se používají pro sledování toho, z jakých reklamních zdrojů byl uživatel přesměrován na naše Webové stránky, takže víme, zda se vyplatí do tohoto reklamního zdroje investovat.
 • Funkční cookies: tato cookies zlepšují výkon a funkčnost našich Webových stránek, často jako výsledek něčeho, co děláte jako uživatel. Například pro Vás můžeme personalizovat náš obsah nebo Vám připomenout Vaše preference.
 • Soubory cookies sdílení sociálních pluginů třetích stran v souvislosti se sociálními pluginy: Vkládané sociální pluginy obvykle obsahují cookies poskytovatelů pluginů. Tato cookies umožňují našim uživatelům sdílet informace s danou sociální sítí, ale rovněž umožňují i provozovateli sítě identifikovat uživatele a ukládat informace o použití Webových stránek uživatelem v jeho/jejím profilu.

Níže najdete seznam cookies, která používáme na našich Webových stránkách:


Účel Typ cookie Název cookie Jméno aplikace Doba uložení
Funkční cookie Relace has_js
pf_store_map_bounds
pf_store_user_pos
eu_cookie
Drupal
Store Locator
Store Locator
Drupal
Relace prohlížeče
Analytics Trvalé ‎_ga
_gat_UA-32479461-1
AID
APISID
1P_JAR
CONSENT
Google Analytics 18 měsíců
24 měsíců
Sledovací cookie třetí strany Trvalé DSID
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
_tlp
_tlv, _y1sp_id.5467
__cfduid
PHPSESSID
Doubleclick Floodlight Tags
Cloudflare
www.getback.ch
12 měsíců
12 měsíců
16 měsíců
Sledovací cookie Drupal Trvalé NSC_WJQ_QG-TJUFTNBSRVFT2-Q-IUUQT
_effc
_effs
_flowbox
_gbc
_gbs
_gid
Drupal 13 měsíců
Sledovací cookie třetí strany Trvalé S
OGPC
ND
HSID
SAPISID
SAPISID
SID
SID
SIDCC
SSID
SSID
UULE
Google 24 měsíců


Správa a vymazání cookies


Pokud cookies odmítnete, neuložíme na Vaše zařízení žádná další cookies s výjimkou „funkčních“ cookies detailně popsyných výše (včetně a nevyhnutelně cookie pro zapamatování, že si nepřejete ukládat cookies při návštěvě Webových stránek).

Měli byste si však uvědomit, že pokud se rozhodnete cookies odstranit nebo určitá cookies odmítnete, bude to mít vliv na určité vlastnosti nebo služby našich Webových stránek.

Aktualizace zásad soukromí


Můžeme čas od času změnit tyto zásady pro ochranu soukromí, abychom reflektovali změny zákonů a/nebo našich zásad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje


Pokud máte nějaké otázky týkající se zásad pro ochranu osobních údajů nebo přejete-li si uplatňovat Vaše práva, kontaktujte nás, prosím: contact.furterer.cz@pierre-fabre.com

Máme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit zde: dpocz@pierre-fabre.com

Naposledy upraveno: 07/20/2018