OBECNÉ ZÁSADY WEBOVÉ STRÁNKY RENE FURTERER WEBSITE
 
Vydavatel 
RENE FURTERER, SAS
francouzská akciová společnost ve zjednodušené formě (SAS) se základním kapitálem 38.250,00 EUR
se sídlem na 45, Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCIE
zapsaná v obchodním rejstříku RCS Nanterre pod č. 403 271 398
 
Odpovědná osoba
Mr. Gilles Daure, ředitel značky RENE FURTERER
 
Finance
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE –francouzská akciová společnost (SA) s představenstvem a dozorčí radou – základní kapitál: 22.987.907,85 EUR - Sídlo: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCIE - zapsaná v obchodním rejstříku RCS Nanterre pod č. 319 137 576.
 
Webová stránka https://www.renefurterer.com (dále jen jako „Webová stránka“) je financována francouzskou akciovou společností ve zjednodušené formě PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, která podniká ve farmaceutickém průmyslu a jejíž příjmy pochází ze služeb a produktů, které nabízí a prodává.
 
Tato Webová stránka nezobrazuje žádné reklamy a nepřijímá žádné peníze na reklamu.
 
Webmaster
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
12 RUE James Watt – 93 200 SAINT-DENIS
Recepce: +33 1 55 84 66 00
 
Poskytovatel služeb webhostingu
CIS VALLEY
francouzská akciová společnost (SA) se základním kapitálem 2.500.000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku RCS Bordeaux pod č. B 410 100 747, se sídlem na Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruggy, FRANCIE
 
 
OBECNÉ ZÁSADY WEBOVÉ STRÁNKY RENE FURTERER
 
Vydavatel
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
12 RUE James Watt – 93 200 SAINT-DENIS
Recepce: +33 1 55 84 66 00
 
Odpovědná osoba
Mr. Gilles Daure, ředitel značky RENE FURTERER
 
Finance
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE –francouzská akciová společnost (SA) s představenstvem a dozorčí radou – základní kapitál: 22.987.907,85 EUR - Sídlo: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCIE - zapsaná v obchodním rejstříku RCS Nanterre pod č. 319 137 576 (dále jen jako „PFDC“).
 
Webová stránka https://www.renefurterer.com (dále jen jako „Webová stránka“) je financována francouzskou akciovou společností ve zjednodušené formě PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, která podniká ve farmaceutickém průmyslu a jejíž příjmy pochází ze služeb a produktů, které nabízí a prodává.
 
Tato Webová stránka nezobrazuje žádné reklamy a nepřijímá žádné peníze na reklamu.
 
Webmaster
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
12 RUE James Watt – 93 200 SAINT-DENIS
Recepce: +33 1 55 84 66 00
 
Poskytovatel služeb webhostingu
CIS VALLEY
francouzská akciová společnost (SA) se základním kapitálem 2.500.000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku RCS Bordeaux pod č. B 410 100 747, se sídlem na Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruggy, FRANCIE
 
 
 
ČLÁNEK 1 – ÚČEL OBECNÝCH ZÁSAD POUŽITÍ
 
Účelem těchto obecných zásad (dále jen jako „OZ“) je definovat podmínky a pravidla pro používání a přístup k Webové stránce patřící RENE FURTERER® (dále jen jako „RENE FURTERER“). Návštěvou této Webové stránky uživatelé (dále jen jako „Uživatelé“) vyjadřují svůj souhlas s OZ.
 
Pokud Uživatelé s těmito OZ nesouhlasí, společnost RENE FURTERER je tímto vyzívá, aby tuto Webovou stránku opustili.
 
OZ se řídí francouzským právem a je možné je kdykoli měnit a upravovat. Uživatelé budou o těchto změnách řádně informováni.  Webovou stránku je možné používat výhradně k osobním, nikoli obchodním účelům.
 
Uživatelé by obecně neměli Webovou stránku ani žádnou z jejích částí používat pro nekalé účely (copyright) ani za účely v rozporu s těmito OZ.
 
Používáním Webové stránky se Uživatel zavazuje dodržovat tyto OZ platné v den jeho návštěvy.
 
Tyto OZ platí pro všechny Uživatele Webové stránky.
 
ČLÁNEK 2 – POPIS WEBOVÉ STRÁNKY
 
Webová stránka je přístupná online pouze na adrese: https://www.renefurterer.com .
 
Tato Webová stránka byla vytvořena za účelem poskytování informací o RENE FURTERER (produktové listy, pokyny, soutěže, novinky, atd.) a prezentace různých produktových řad značky RENE FURTERER. Na Webové stránce naleznete především nezávazné informace o značce RENE FURTERER, která usiluje o to, aby na ní byl popis veškerých jejích produktů. Záměrem však není produkty a služby na stránce přímo prodávat (není-li výslovně uvedeno jinak) (dále jen jako „Služby“).
 
Pokud jste uživatel mladší 16 let, tímto prohlašujete, že máte souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců ke sdílení svých osobních údajů s RENE FURTERER za účelem přístupu k Webové stránce a k zasílání informací od RENE FURTERER.
 
Webová stránka je financována výhradně společností PFDC. Webovou stránku ani její obsah nelze považovat za závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Webová stránka neobsahuje reklamu v žádné formě.
 
Vzhledem k tomu, že Webová stránka je aktualizována s přihlédnutím ke všem aktivitám, některé nové informace, Služby či oznámení nemusí být v době publikace již platné nebo mohou být zastaralé. I přes veškerou snahu nemůže RENE FURTERER zaručit, že budou všechny informace a Služby publikované na Webové stránce vždy naprosto aktuální.
 
RENE FURTERER neposkytuje žádné garance ohledně přesnosti či úplnosti informací a Služeb publikovaných na Webové stránce. RENE FURTERER provede nezbytné korekce obsahu. Publikované informace či nabízené Služby se navíc mohou v době od prvního zobrazení Uživateli do doby, kdy je Uživatel vezme na vědomí, změnit. RENE FURTERER v žádném případě nezaručuje přesnost, úplnost a aktuálnost Informací a Služeb.
 
Za užívání Webové stránky nese plnou a výhradní odpovědnost Uživatel. RENE FURTERER nenese žádnou odpovědnost za následky užívání Webové stránky.
 
Není-li výslovně uvedeno jinak, tyto OZ se budou vztahovat i na všechny nové prvky, které zlepší či rozšíří jednu nebo více stávajících Služeb, a na všechny nové Služby zaváděné společností RENE FURTERER.
Uživatelé souhlasí s tím, že jim budou Služby poskytovány v jejich aktuální formě. Uživatelé se zavazují Webovou stránku používat za účely uvedenými v těchto OZ, nezneužívat účely Webové stránky, a nepřesměrovávat Uživatele na jiné služby.
 
ČLÁNEK 3 – PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE
 
3.1. K přístupu na Webovou stránku Uživatel potřebuje příslušné zařízení a software pro přístup k internetu. Pro přístup k Webové stránce z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu (dále jen jako „Zařízení“) musí mít Uživatel dostatečně rychlý přístup k Internetu, např. prostřednictvím mobilního tarifu umožňujícího internetové připojení z kompatibilního počítače/tabletu/mobilního telefonu, kterým je např. chytrý telefon (iOS, Android) s podporou WAP, Wi-Fi, a/nebo 3G/4G připojení.
 
Uživatel si je vědom, že podmínky jeho smlouvy s poskytovatelem Internetu/mobilních služeb budou i nadále platit během užívání Webové stránky. Uživatel přebírá výhradní odpovědnost za veškeré náklady účtované jeho poskytovatelem v souvislosti s přístupem k internetu přes Wi-Fi, WAP a/nebo 3G/4G během užívání nebo v souvislosti s užíváním Webové stránky
Během užívání Webové stránky Uživatel nebude nijak narušovat ani ohrožovat řádný chod Webové stránky, serverů či sítí, nebude do Webové stránky nijak zasahovat, měnit ji ani neoprávněně kopírovat její obsah, ani nebude měnit aplikace nebo webové stránky třetích stran za účelem uvedení v omyl ohledně vztahu s touto Webovou stránkou.
 
Uživatel si je vědom omezených možností a rizik internetu a telekomunikačních sítí, a z tohoto důvodu se zavazuje:
• chránit vlastní Zařízení před všemi typy virů a všemi pokusy o neoprávněný přístup a/nebo použití Zařízení třetími stranami;
• zajistit, aby instalace, provoz a údržba jeho Zařízení ve všech ohledech splňovaly požadavky na řádný chod Webové stránky.
 
3. 2. POVINNOSTI UŽIVATELŮ
 
Během používání Webové stránky Uživatelé nebudou:
• Webovou stránku používat za politickými účely, k propagandě a ke změně náboženského přesvědčení;
• Webovou stránku používat k jiným účelům, než k jakým je určena;
• páchat trestné činy, a to především porušováním práv plynoucích z duševního vlastnictví k textům, fotografiím, grafice, videonahrávkám, apod.;
• propagovat jiné služby nebo podněcovat ostatní Uživatele k používání jiných služeb (např. konkurence);
• žádným způsobem ohrožovat chod Webové stránky;
• porušovat zákony o ochraně duševního vlastnictví;
• porušovat platné zákony a právní předpisy.
 
Uživatelé dále nebudou:
• stahovat, posílat nebo přeposílat e-mailem ani žádnou jinou formou žádný obsah nelegální, škodlivé, výhružné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, nenávistné, rasistické či jiné nevhodné povahy a nebudou narušovat soukromí jiných osob;
• sledovat, zobrazovat, stahovat nebo přeposílat obsah, který by mohl porušovat zákony platné v zemi, ze které je Webová stránka navštívena, a to především zákony o ochraně duševního vlastnictví;
• uvádět ostatní Uživatele v omyl tím, že se budou vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, a především tím, že se budou neoprávněně vydávat za zaměstnance nebo dceřinou společnost RENE FURTERER, moderátora obsahu, průvodce nebo poskytovatele datových služeb;
• stahovat, zobrazovat nebo přeposílat e-mailem ani žádnou jinou formou žádný obsah obsahující počítačové viry či jiné programy, soubory či kódy, jejichž účelem je narušit, zničit nebo omezit funkce jakéhokoli softwaru, počítače, telekomunikačního zařízení, apod.;
• stahovat, zobrazovat nebo přeposílat e-mailem ani žádnou jinou formou žádný obsah, který by porušoval jakýkoli patent, ochrannou známku, výrobní tajemství, duševní vlastnictví ani žádná jiná vlastnická práva (dále společně jako „Práva“) jiných stran;
• narušovat běžný chod dialogových oken, zrychlovat rolování obrazovek tak, aby Uživatelé nebyli schopni kliknout na dialogové okno, ani nebudou podnikat jiné kroky podobného charakteru, které by mohly snížit schopnost Uživatelů komunikovat v reálném čase;
• narušovat či přerušovat Službu či servery či sítě spojené se Službou ani odmítat dodržování požadovaných podmínek, procesů, obecných pravidel či regulatorních opatření závazných pro sítě spojené se Službou;
• žádným způsobem obtěžovat ostatní Uživatele;
• shromažďovat a ukládat osobní údaje, identifikační údaje a další informace o ostatních Uživatelích.
 
RENE FURTERER, případně další osoba/y pověřené RENE FURTERER, budou mít právo mazat nebo odstraňovat jakýkoli obsah, který bude porušovat tyto OZ a/nebo platné regulatorní podmínky.
Uživatelé si jsou dále vědomi, že se musí chovat opatrně a že nesou veškerá rizika spojená s užíváním Služby a Webové stránky.
 
ČLÁNEK 4 – INFORMACE NA WEBOVÉ STRÁNCE
 
4.1. Informace o produktech a službách

Není-li uvedeno jinak, produkty a služby prezentované na Webové stránce jsou součástí obecné prezentace produktové řady RENE FURTERER. Tyto informace slouží pouze pro informativní účely a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.
 
4.2. Využití poradenství poskytovaného na Webové stránce

Uživatelé mohou prostřednictvím Webové stránky získat informace. Poskytování těchto informací v žádném případě nepředstavuje převod vlastnických práv k těmto informacím. Uživatelům je pouze udělováno neexkluzivní povolení k přístupu a užívání těchto informací k soukromým účelům. V tomto smyslu tedy Uživatelé nejsou oprávněni informace nebo jejich části jakýmkoli způsobem kopírovat či reprodukovat na stávajících nebo budoucích nosičích a médiích, ani tyto informace překládat do jiných jazyků, či měnit jejich text či jinak je upravovat.
 
RENE FURTERER nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé dopady a/nebo škodu způsobenou úpravami či pirátstvím. RENE FURTERER dále nezaručuje jakékoliv výsledky v souvislosti s informacemi a radami poskytovanými Uživatelům; tyto informace a rady jsou poskytovány pouze s povinností zajištění.
RENE FURTERER dále neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky a nenese žádnou odpovědnost za použití uváděných informací a rad. Informace a rady jsou poskytovány pouze pro informativní účely.
Chcete-li získat další informace nebo v případě jakýchkoli pochyb, zašlete svůj dotaz na následující adresy:
E-mailem: contact.furterer.cz@pierre-fabre.com
Poštou: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchequie s.r.o., Prosek Point, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

ČLÁNEK 5 – ZVEŘEJNĚNÍ HODNOCENÍ A RECENZÍ UŽIVATELŮ ONLINE

Webová stránka Uživatelům po přihlášení umožňuje publikovat vlastní hodnocení a recenze (dále jen pouze jako „Hodnocení/Recenze“) produktů RENE FURTERER. Zaměstnanci společnosti RENE FURTERER/PFDC ani jejích dceřiných společností nejsou oprávněni na Webovou stránku přidávat svá Hodnocení/Recenze.

Každý Uživatel nese odpovědnost za vlastní „Hodnocení/Recenze“. RENE FURTERER nenese vůči jiným stranám žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv Hodnocením/Recenzí publikovanou Uživatelem.

5.1. Podmínky pro Hodnocení/Recenze

Zveřejněním Hodnocení/Recenze na Webové stránce Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:
•    jeho Hodnocení/Recenze splňuje podmínky OZ a je v souladu splatnými zákony a právními předpisy;
•    autorem Hodnocení/Recenze je sám Uživatel, že Uživatel nepoužívá cizí identitu ani falešnou e-mailovou adresu a že nikoho neuvádí v omyl, co se týče původu jeho Hodnocení/Recenzí;
•    jeho Hodnocení/Recenze jsou jeho vlastní prací a že neporušují práva duševního vlastnictví jiných osob;
•    veškerý zveřejňovaný obsah je pravdivý a přesný.

Uživatelé dále prohlašují a zaručují, že nepublikují obsah:  
•    který by mohl vést k odhalení jejich identity (Uživatelé nezveřejňují své plné jméno, pouze své křestní jméno nebo „uživatelské jméno“);
•    obsahující informace (včetně cen) o konkurentech RENE FURTERER a jejich produktech (především informace o jiných výrobcích a/nebo distributorech a/nebo dodavatelích kosmetického zboží a vlasové kosmetiky);
•    v souvislosti s hodnocením produktů RENE FURTERER prezentovanými na této Webové stránce;
•    za který dostanou jakkoli zaplaceno jinými osobami;
•    který by bylo možné považovat za reklamu nebo propagaci či jinou formu nabízení produktů či služeb;
•    obsahující informace s odkazem na jiné webové stránky, URL, e-mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla;
•    obsahující počítačové viry či jiné programy nebo soubory, které by mohly narušit nebo poškodit třetí strany, ani pokyny a instrukce, jak takové viry, programy nebo soubory vytvořit;
•    který by bylo možné považovat za hanlivý, výhružný, škodlivý, pomlouvačný, podněcující násilí nebo nenávist, vulgární, neslušný, narušující soukromí nebo pověst, nebo jakýmkoli jiným způsobem nevhodný;
•    jehož účelem je získat nebo poskytnout diagnózu nebo doporučení zdravotní, psychologické, právní, finanční nebo jiné podobné povahy.

5.2. Kontrola, zveřejnění a úprava Hodnocení/Recenzní
 
  • Typy kontroly
    • ze strany RENE FURTERER před zveřejněním.
    • ze strany Uživatele nejpozději do dvou (2) měsíců po zaslání.
  • Zamítnutí zveřejnění
RENE FURTERER si vyhrazuje právo zamítnout zveřejnění Hodnocení/Recenze v případě, že dle vlastního uvážení dojde k závěru, že Hodnocení/Recenze porušuje podmínky stanovené v Článku 1.
 
RENE FURTERER si dále vyhrazuje právo nezveřejnit:
•   duplicitní obsah;
•   hodnocení v jiném jazyce, než je jazyk Webové stránky;
•   jakýkoli nesrozumitelný obsah (především obsah s nestandardními znaky a nesouvislými řadami slov).

•   Zveřejněná Hodnocení/Recenze

Po kontrole zveřejněná Hodnocení/Recenze budou na Webové stránce dostupná po dobu tří (3) let. Po uplynutí této lhůty budou Hodnocení/Recenze RENE FURTERER archivovány po dobu dalších tří (3) let.
Uživatel nemůže Hodnocení/Recenzi po předložení nijak upravovat.

5.3. Duševní vlastnictví

Uživatel pro všechna Hodnocení/Recenze zaslané na Webovou stránku uděluje RENE FURTERER bezplatnou, nevýlučnou a celosvětovou licenci na období tří (3) let, která umožní Hodnocení/Recenzi reprodukovat, představovat, používat, kopírovat, upravovat, adaptovat, překládat, vytvářet z ní odvozená díla, začleňovat ji do dalších děl a distribuovat (v celku nebo částečně) a dále jakýmkoli jiným způsobem používat a/nebo použít její obsah v jakémkoli jiném médiu nebo za použití jakékoli jiné technologie.
Uživatelé tímto prohlašují, že RENE FURTERER mimo jiné smí jejich Hodnocení/Recenze překládat a publikovat na jejích stávajících a budoucích účtech na sociálních sítích (mimo jiné včetně: Facebooku, Instagramu, Twitteru, Pinterestu, Snapchatu, apod.) a na všech zahraničních verzích Webové stránky a především na webových stránkách jejích partnerů.
Uživatele tímto upozorňujeme, že v takových případech může být spolu s jejich Hodnocením/Recenzí uvedeno i jejich jméno (nebo uživatelské jméno dle výše uvedeného doporučení). Uživatelé tímto souhlasí, že jejich Hodnocení/Recenze mohou být za podmínek uvedených v tomto odstavci použity v souvislosti se značkou RENE FURTERER a s logy používanými ze strany RENE FURTERER.

5.4. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně produktů RENE FURTERER a jejich používání mohou Uživatelé RENE FURTERER kontaktovat na této adrese: contact.furterer.cz@pierre-fabre.com

Společnost RENE FURTERER si vyhrazuje právo vaše recenze dle vlastního uvážení sdílet se svým oddělením služeb pro zákazníky.

ČLÁNEK 6 – ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST
 
6.1 ODPOVĚDNOST
 
Za používání Webové stránky nese plnou a výhradní odpovědnost Uživatel. Uživatelé se zavazují Webovou stránku používat v souladu s jejím zamýšleným účelem.
RENE FURTERER Uživatelům zaručuje nerušené užívání Webové stránky a především zaručuje, že Webová stránka neporušuje práva duševního vlastnictví třetích stran a že se jedná o originální Webovou stránku. RENE FURTERER zaručuje, že Webová stránka splňuje ustanovení platných francouzských zákonů  a příslušné odborné standardy webových stránek.
 
Uživatelé se zavazují, že na Webovou stránku úmyslně či neúmyslně nenahrají žádné viry ani jiné soubory, které by jakýmkoli způsobem mohly narušit její chod. V opačném případě za takovýto krok ponesou plnou a výhradní odpovědnost.
RENE FURTERER může z respektu ke všem Uživatelům podniknout právní kroky proti nevhodně jednajícím Uživatelům.
Uživatelé prohlašují a zaručují, že si jsou plně vědomi fungování a omezení internetu, a to především skutečnosti, že z technického hlediska nelze plně zabezpečit přenos dat a informací na internetu, protože data jsou přenášena přes nejednotné sítě s různými technickými vlastnostmi a s různou kvalitou, což může občas vést k přerušení nebo znemožnění přístupu.
 
RENE FURTERER nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené návštěvou Webové stránky nebo jejím používáním Uživatelem.
RENE FURTERER nenese žádnou odpovědnost za chyby, nedostatky, viry nebo následky zneužití Služeb, informací nebo Webové stránky. RENE FURTERER je navíc vázána pouze povinností zajištění (obligation de moyens).
 
RENE FURTERER ani její manažeři a zaměstnanci nenesou odpovědnost za:
- jakékoli škody způsobené v souvislosti s přístupem, připojením nebo používáním Webové stránky;
- jakékoli škody přímo či nepřímo způsobené čtením Webové stránky nebo používáním Služeb dostupných na Webové stránce;
- přímé či nepřímé škody vzniklé používáním Webové stránky, a to především provozní, finanční nebo obchodní ztráty nebo ztrátu Webové stránky nebo údajů v jakémkoli informačním systému, a to i v případě, že byla RENE FURTERER o možnosti vzniku takovéto škody informována.
 
RENE FURTERER v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu Informací/Služeb nebo za zhoršení kvality Služeb. Žádné z informací či Služeb poskytovaných na Webové stránce nelze považovat za jakoukoli formu záruky.
V souladu s platnými právními předpisy a regulatorními požadavky nenese RENE FURTERER žádnou odpovědnost za jakékoli škody, a to mimo jiné za ztrátu zisku, zákazníků, dat a nehmotných aktiv v důsledku používání nebo nemožnosti používat Webové stránky, nebo obecněji za ztráty způsobené jakoukoliv událostí v souvislosti s Webovou stránkou a/nebo webovými stránkami třetích stran.
 
6.2. ZMĚNY NEBO UKONČENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Přestože není povinností RENE FURTERER zajistit nepřetržitý provoz Webové stránky, usiluje o to, aby byl její provoz zajištěn po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. RENE FURTERER může přístup k Webové stránce přerušit, a to především za účelem její údržby a aktualizace. RENE FURTERER nenese jakoukoliv odpovědnost za přerušení provozu Webové stránky a za důsledky pro Uživatele či třetí strany.
RENE FURTERER si vyhrazuje právo Webovou stránku bez předchozího upozornění měnit nebo rušit, aniž by jí tím vznikala jakákoliv odpovědnost. Změnou nebo zrušením Webové stránky Uživatelům nevznikají jakékoli nároky na kompenzaci nebo uhrazení škody.
 
6.3. ZÁRUKY

Uživatelé si jsou vědomi a výslovně souhlasí, že:
• Webovou stránku a Služby používají na vlastní riziko. Služby jsou poskytovány v aktuálním stavu a v závislosti na dostupnosti. RENE FURTERER nedává žádné výslovné ani implicitní záruky mimo jiné za kvalitu a kompatibilitu Služeb ani jejich vhodnost pro konkrétní účely, ani žádné záruky v souvislosti s využíváním Služeb Uživateli.
 
• RENE FURTERER dále nezaručuje, že Webová stránka a/nebo Služby naplní očekávání Uživatelů, že Webová stránka a/nebo Služby budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a bezchybně, že výsledky dosažené využitím Služeb budou přesné a spolehlivé, že kvalita všech Služeb, informací a dalších materiálů získaných Uživateli díky Službám bude splňovat jejich očekávání, ani že chyby případného používaného softwaru budou opraveny.
 
• Jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný během používání Služeb je Uživatelem získaný na vlastní riziko. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za všechny škody na jejich počítačích a za ztrátu dat v důsledku stažených materiálů.
 
ČLÁNEK 7 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li v těchto OZ uvedeno jinak, všechny prvky zobrazené na Webové stránce (především text, data, databáze, grafika, loga, ochranné známky, názvy, animace, obrázky, videa, zvukové nahrávky, software a všechny další prvky) (dále jen jako „Prvky“) jsou výhradním majetkem RENE FURTERER a/nebo jiných osob, které společnosti poskytly příslušné licence. Na Prvky se vztahují ustanovení francouzských a mezinárodních zákonů o autorském právu a obecně o ochraně duševního vlastnictví.
 
Tyto Prvky jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty, právy k databázím, obchodním tajemstvím a/nebo právy duševního vlastnictví.
Vyhrazuje se právo reprodukce, zveřejňování a veřejné komunikace včetně vizuálních, fotografických, obrazových a dalších typů prezentace. Reprodukce této Webové stránky nebo jejích částí v jakémkoli elektronickém médiu bez výslovného souhlasu Odpovědné osoby je přísně zakázána.
 
Ochranné známky a loga používaná na této Webové stránce jsou řádně registrována a jejich reprodukce je považována za protiprávní. Všechna uživatelská práva se vyhrazují. V souladu s Článkem L. 122-4 francouzského Zákona o ochraně duševního vlastnictví je jakékoli použití či reprodukce Prvků nebo jejich částí bez výslovného souhlasu a jakýmkoli způsobem nelegální a představuje porušení práv, které lze postihnout dle Článků L. 335-2 a násl. francouzského Zákona o ochraně duševního vlastnictví.
 
Uživatel není bez výslovného písemného souhlasu Odpovědné osoby oprávněn Webové stránky nebo jejich část prodávat, kopírovat, pronajímat, zpeněžovat, převádět, poskytovat podlicence, upravovat nebo adaptovat, samostatně ani ve spojení s jiným softwarem, překládat je nebo rozdělovat, ani vytvářet další software, jehož součástí by byly funkce odvozené z Webové stránky.
 
RENE FURTERER Uživateli uděluje bezplatnou, nevýhradní, nepřenositelnou, osobní licenci k osobnímu užívání Webové stránky a jejích Prvků, a to výhradně formou přístupu, připojení a prohlížení. Toto právo je uděleno pro výhradně osobní, soukromé a nekomerční účely a vztahuje se na ně výhrada příslušných práv na reprodukci a práv duševního vlastnictví. V tomto smyslu tedy Uživatel nemá právo jakýmkoli způsobem kopírovat a/nebo reprodukovat Prvky ani jejich části na stávajících ani budoucích médiích, ani nesmí prvky překládat do dalších jazyků či měnit jejich znění ani Prvky jakýmkoli způsobem upravovat.
 
Veškeré další použití Prvků je přísně zakázáno a představuje porušení ustanovení francouzského Zákona o ochraně duševního vlastnictví.
 
ČLÁNEK 8 – OSOBNÍ ÚDAJE
 
Přístupem a používáním Webové stránky dochází ke sběru osobních údajů, s čímž Uživatel souhlasí. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu tří (3) let, tedy po dobu striktně nutnou k používání Webové stránky.
 
RENE FURTERER Uživatele upozorňuje na skutečnost, že databáze obsahující jejich osobní údaje jsou spravovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 
Osobní údaje, které Uživatel sdílí online, jsou určeny výhradně pro potřeby RENE FURTERER, případně dalších právnických osob skupiny Pierre Fabre Group odpovědných za nakládání s osobními údaji a jejich uchovávání. Tyto osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami s výjimkou osob, které zajišťují webhosting Webové stránky nebo připravují či spravují její obsah.
 
RENE FURTERER se zavazuje, že přijme veškerá přiměřená opatření nutná k ochraně důvěrnosti těchto osobních údajů.
Osobní údaje jsou předmětem automatizovaného zpracování a mohou být použity následujícím způsobem:
 
- Sledování vztahu s Uživatelem: zasílání e-mailů Uživatelům. V případě e-mailů zasílaných Uživateli na adresu michaela.davidova@pierre-fabre.com jsou osobní údaje shromažďovány za účelem odpovědi a navazujících kroků;
- Poskytování služeb: zasílání newsletteru RENE FURTERER (v případě, že s tímto zasíláním Uživatel souhlasí). Uživatel má právo své rozhodnutí o zasílání newsletteru kdykoli změnit. / Zasílání informací nebo odměn za účast v soutěžích.
- Statistické studie: RENE FURTERER osobní údaje Uživatelů zpracovává, analyzuje a porovnává za účelem vytvoření jejich profilů a zlepšování produktů a služeb dle očekávání Uživatelů. Tyto statistické studie jsou přísně důvěrné a zůstávají výhradním majetkem RENE FURTERER. Nejsou sdíleny s jinými osobami.
 
K osobním údajům nikdy nemají přístup jiné osoby. Údaje jsou šifrovány tak, aby k nim neoprávněné osoby nemohly získat přístup. Shromažďované a uchovávané údaje tak nelze použít k přesné osobní identifikaci Uživatele.
 
Je možné, že RENE FURTERER bude muset v určitých situacích sdílet osobní informace za účelem identifikace, zatčení nebo trestního stíhání Uživatele, který (neúmyslně nebo jinak) poruší nebo poškodí práva nebo vlastnická práva k Webové stránce, poškodí další Uživatele Webové stránky či jiné osoby, kterým vznikne újma.
 
RENE FURTERER se zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně osobních údajů.
Uživatel má právo požadovat přístup k vlastním osobní údajům, jejich opravu a výmaz. Uživatel má dále právo na omezení zpracování osobních údajů a vznášet námitky proti použití osobních údajů. Pokud si Uživatel přeje těchto práv využít, měl by kontaktovat RENE FURTERER na této adrese: michaela.davidova@pierre-fabre.com.
 
RENE FURTERER podnikne veškeré kroky nutné k vyřízení těchto žádostí ke spokojenosti Uživatele. Bude-li Uživatel reakci RENE FURTERER z jakéhokoli důvodu považovat za neuspokojivou, upozorňuje jej RENE FURTERER na možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 
 
RENE FURTERER osobní údaje nepředává mimo území Evropské unie ani je bez výslovného souhlasu Uživatelů neposkytuje žádným jiným osobám.  Společnost RENE FURTERER je odpovědná za všechny formality a jednání s úřady odpovědnými za dohled nad ochranou osobních údajů.
RENE FURTERER bude na žádosti Uživatelů v souvislosti s jejich osobními údaji, přístupem k jejich osobním údajům a nakládáním s nimi reagovat v zákonných lhůtách.
 
https://www.renefurterer.com/cz/cs/zasady-ochrany-soukromi
 
ČLÁNEK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Uživatel si je vědom, že RENE FURTERER může na své Webové stránce odkazovat na webové stránky a/nebo aplikace, které nemusí patřit skupině Pierre Fabre. Tyto webové stránky a/nebo aplikace jsou nezávislé na Webové stránce.
RENE FURTERER nepublikuje ani nemonitoruje zdroje a obsah takovýchto stránek ani jejich odkazy na další stránky a/nebo aplikace.
Odkazy na tyto webové stránky a/nebo aplikace v žádném případě neznamenají, že je RENE FURTERER podporuje, schvaluje nebo souhlasí s jejich obsahem a jejich případným používáním.
RENE FURTERER proto nenese odpovědnost za obsah, produkty, služby, reklamu, soubory cookies a další prvky takovýchto webových stránek ani za případné skutečné či údajné ztráty nebo škody plynoucí z používání informací, služeb či údajů dostupných na těchto webových stránkách a/nebo aplikacích.
 
Hypertextové odkazy na Webovou stránku je možné vytvořit pouze s předchozím souhlasem RENE FURTERER. Všechny žádosti o takový souhlas, prosím, zasílejte na adresu:  contact.furterer.cz@pierre-fabre.com
 
ČLÁNEK 10 – SOUBORY COOKIES
 
Další informace o používání souborů cookies na Webové stránce naleznete v příslušném sekci na adrese: https://www.renefurterer.com/cz/cs/content/zasady-ochrany-soukromi-0.

ČLÁNEK 11 – NEPLATNOST A NEÚČINNOST

V případě, že by se některé z ustanovení OZ stalo neplatným nebo neúčinným z důvodu legislativních nebo regulatorních změn nebo z důvodu soudního rozhodnutí, nebude tím dotčena platnost ani účinnost zbylých ustanovení těchto OZ a povinnost je dodržovat. 
Pokud některá ze stran nevyužije možností poskytnutých některým z ustanovení OZ, neznamená to, že se zříká využití těchto ustanovení v budoucnosti.

ČLÁNEK 12 – DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud některé z ustanovení OZ přestane být platným nebo pokud se ukáže, že je některé ustanovení OZ neúplné, bude příslušné ustanovení nahrazeno novým ustanovením, které bude co nejpřesněji odpovídat původnímu zamýšlenému právnímu výkladu.
Uživatelé prohlašují, že si OZ přečetli, a svým dalším používáním Webové stránky vyjadřují úplný a bezpodmínečný souhlas se všemi ustanoveními OZ.
Případné dotazy k OZ a další otázky a komentáře k Webové stránce nebo Uživatelským účtům, prosím, zasílejte na adresu: contact.furterer.cz@pierre-fabre.com.

ČLÁNEK 13 – ZMĚNY OZ

Tyto OZ mohou být RENE FURTERER kdykoli upraveny. Uživatelé budou o těchto změnách řádně informováni. Další užívání Webové stránky po oznámení úpravy OZ bude považováno za souhlas s OZ. Příslušné OZ pak bude na Webové stránce platit ode dne prvního použití stránky Uživatelem. V případě, že Uživatel nebude se změnou OZ souhlasit, zavazuje se Uživatel, že Webovou stránku nebude dál používat.
V případě, že budou OZ přeloženy, francouzská verze budou jedinou závaznou a vymahatelnou verzí OZ.
 
ČLÁNEK 14 – ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

OZ se řídí francouzským právem.
Případné spory v souvislosti s OZ budou v prvé řadě před podniknutím jakýchkoliv právních kroků nebo arbitráží řešeny mediací.
V případě, že mediace spor nevyřeší, bude případ předložen Odvolacímu soudu v Paříži.